Undersökningar och provtagning

Titthålsundersökningar - skopier

Vid en skopi överförs bilder på ett organ och dess vävnad till en skärm. Då kan läkaren eller sjuksköterska till exempel undersöka organet. Det finns olika typer av skopier, beroende på vilket organ som ska undersökas eller behandlas.

Innehåll - Titthålsundersökningar - skopier

Visa innehåll som:
Artroskopi

Artroskopi eller titthålsoperation innebär att en läkare undersöker eller opererar en led med hjälp av ett artroskop.

Bronkoskopi

Vid en bronkoskopi undersöks dina luftrör och lungor med ett särskilt instrument, ett bronkoskop. Bronkoskopet förs ner genom näsan eller munnen. Genom bronkoskopet kan läkaren se hur luftrören ser ut. Det går också att ta prover genom bronkoskopet eller ta bort något som har fastnat.

Cystoskopi

Cystoskopi är en undersökning av urinröret och urinblåsan. Läkaren för in ett smalt rör med en kamera i urinröret och kan då på en bildskärm se om du har någon sjukdom.

Gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning. Läkaren undersöker magens inre med ett gastroskop. Det är en mjuk slang som leds ner till magsäcken genom munnen. Undersökningen kan till exempel visa om du har en inflammation, sår eller tumörer i magen.

Koloskopi

Koloskopi är en undersökning. Läkaren undersöker tjocktarmen med ett koloskop. Det är en mjuk slang som förs in genom ändtarmsöppningen. Undersökningen kan till exempel visa om du har en inflammation, sår eller tumörer.

Rektoskopi

Rektoskopi är en undersökning. Läkaren undersöker ändtarmen med ett rektoskop. Det är ett ihåligt plaströr som förs in genom ändtarmsöppningen. Undersökningen kan till exempel visa om du har en inflammation, sår eller tumörer.

Undersökning och behandling av gallvägarna – ERCP

ERCP används för att undersöka och behandla sjukdomar i gallgångarna eller i bukspottkörteln.

Undersökning och behandling med titthålsteknik – laparoskopi

Med titthålsteknik kan du bli undersökt eller opererad inuti magen, utan att öppna upp den. Laparoskopi är ett annat ord för titthålsteknik.

Till toppen av sidan