VÄVNADSPROV OCH CELLPROV

Fortsättning - Gynekologisk cellprovtagning

Det här är en fortsättning på texten Gynekologisk cellprovtagning. Informationen i den här texten gäller för dig som bor i någon av följande regioner:

  • Gävleborg
  • Jämtland Härjedalen
  • Norrbotten
  • Sörmland
  • Västerbotten
  • Västernorrland.

Cellförändringar, HPV och cancer

Cellförändringar beror för det mesta på en infektion med viruset HPV, humant papillomvirus. När man inte hittar HPV är förändringen utan risk. Förändringen har då kommit av en irritation i slemhinnan, orsakad av bakterier eller en infektion av ett ofarligt virus.

Cellförändringar läker ofta av sig själv

Infektioner och cellförändringar läker för det mesta av sig själv. Det gäller både de som orsakats av HPV och de som orsakats av annat. De cellförändringar som skulle kunna leda till livmoderhalscancer tas bort. Här kan du läsa mer om det.

Det tar lång tid för cellförändringar att utvecklas till cancer

När vissa cellförändringar utvecklas till livmoderhalscancer tar detta lång tid, vanligtvis tio till femton år. Det är mycket ovanligt att redan utvecklad cancer upptäcks vid cellprovtagningen, men det händer någon enstaka gång. Då brukar cancern vara i ett tidigt stadium. Behandlingen blir ofta enklare med färre biverkningar om den upptäcks tidigt, jämfört med om den hade upptäckts senare.

Varje år får 500 svenskar livmoderhalscancer medan många fler, ungefär 30 000, får besked om att de har cellförändringar.

Om du känner dig orolig

De allra flesta har inga cellförändringar, men har du det blir du kallad till en ny undersökning. Det kan kännas obehagligt att få ett sådant besked, men det är väldigt ovanligt att cellförändringar betyder att du har cancer.

Det kan vara bra att tänka på att cellprovtagningar är ett sätt att skydda dig mot cancer. De förändringar som upptäcks kan nästan alltid tas bort så du slipper utveckla cancer i framtiden.

Cellprovskontrollerna ger inte ett fullständigt skydd mot cancer

De regelbundna cellprovskontrollerna ger ett starkt skydd mot livmoderhalscancer, men det är inte fullständigt. Du kan få livmoderhalscancer trots att det inte visar sig i proverna, men det är mycket ovanligt.

Förutom att gå på cellprovskontroller regelbundet bör du därför alltid söka vård om du får blödningar när du har samlag, om du upprepade gånger får blödning mellan mensen, eller om du får blödningar efter att du har slutat ha mens.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Vad händer om jag har cellförändringar?

Om provet visar att du har cellförändringar utreds det vidare men alla cellförändringar behöver inte behandlas.

De prov som visar en lättare förändring undersöks vidare på laboratoriet. Där görs en analys för att se om provet innehåller viruset HPV som ger risk för livmoderhalscancer.

Om ditt prov inte innehåller HPV, behöver man inte utreda lätta förändringar, men det blir viktigt att du går på nästa kontroll tre år senare.

Om ditt prov innehåller HPV får du komma till en gynekologmottagning för undersökning.

Vid svårare cellförändringar behöver man inte göra HPV-analys. Då skickas en remiss direkt till en gynekolog för fortsatt utredning.

Vilka blir kallade till cellprovtagning?

I följande åldrar och tidsintervall inbjuds du till att göra cellprov:

  • Du som är mellan 23 och 50 år får en kallelse till cellprovtagning vart tredje år.
  • Du som är mellan 50 och 60 år får en kallelse till cellprovtagning vart femte år.
  • Du som har fyllt 60 år och aldrig har blivit behandlad för cellförändringar får ingen mer kallelse.
  • Du som har fyllt 60 år och tidigare har blivit behandlad för cellförändringar får en kallelse till cellprovtagning vart tredje år.

Om du är över 50 år kan tiden mellan kallelserna variera lite beroende på var du bor i landet.

Kallelsen skickas till den adress där du är folkbokförd och det är alltid frivilligt att delta.

Du som har missat en kallelse får en ny året efter.

Du som har skyddad identitet får också en kallelse

Du som har skyddad identitet får en kallelse men den innehåller ingen uppgift om tid eller plats. Du får i stället ett telefonnummer så att du kan ringa och boka din provtagning.

På vilken mottagning lämnar jag prov?

När du har fått en kallelse tas cellprovet på närmaste barnmorskemottagning, som även kallas mödravårdscentral. I de flesta fall får du en bestämd tid som kan bokas om. På vissa orter kan du även boka om till en annan mottagning.

Cellprov vid andra tillfällen

Ett gynekologiskt cellprov kan också lämnas om du är hos en barnmorska, gynekolog eller distriktsläkare, och undersöks gynekologiskt av andra skäl. Det kan vara lämpligt om det ändå snart är dags att lämna ett prov, eller om du har missat en tidigare cellprovskontroll.

Om du lämnar cellprov i samband med en gynekologisk undersökning, till exempel hos en gynekolog eller i samband med preventivmedelsrådgivning, registreras också ett sådant prov. Då får du nästa erbjudande om cellprovskontroll efter att det har gått tre eller fem år, beroende på hur gammal du är.

Viktigt att gå på cellprovskontroller även om du är vaccinerad

Vaccinationen mot HPV ger inte ett fullständigt skydd mot livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att du går på de cellprovskontroller som du blir kallad till även om du är vaccinerad mot HPV. 

Kvinnor som har sex med andra kvinnor

Viruset, HPV, som kan orsaka cellförändringar smittar vid sex. Du kan bli smittad av både män och kvinnor och vid alla typer av sex. Därför är det viktigt att gå på regelbundna cellprovskontroller oavsett vem du har haft sex med.

En del behöver inte lämna prov

Om du är under 23 år blir du inte kallad till cellprovskontroller. Det beror på att det är ganska vanligt att ha cellförändringar när man är under 23, men de försvinner oftast av sig själv. Det är mycket ovanligt att livmoderhalscancer utvecklas så tidigt.

Om du har fyllt 65 år och de cellprovskontroller du deltagit i aldrig har visat cellförändringar, är risken att du senare i livet ska utveckla livmoderhalscancer mycket liten.

Om du aldrig har haft sex

Om du aldrig har haft sex behöver du inte lämna cellprov. Anledningen till det är att man får livmoderhalscancer genom ett virus som kallas HPV. Viruset smittar genom alla typer av sex.

Om du har manligt personnummer och livmoderhals

Transpersoner med livmoderhals ingår inte i kallelsesystemet. Men du rekommenderas att ta prover på samma sätt som de som har kvinnligt personnummer. Du bör vända dig till en gynekologmottagning som då tar ansvar för att du blir kallad regelbundet med rätt intervall.

Om du har opererat bort livmodern

Du som har fått hela livmodern bortopererad, vilket kallas total hysterektomi, behöver du inte gå på cellprovskontroller. Det beror på att även livmodertappen då också är helt borttagen vid operationen. Om operationen gjordes på grund av livmoderhalscancer eller cellförändringar i livmoderhalsen eller om du tidigare har haft svåra cellförändringar kommer du att följas upp vid den klinik där du blev opererad. Men du behöver inte gå på gynekologisk cellprovskontroll vid barnmorskemottagning.

Om du är osäker på vilken sorts operation du har gått igenom eller vad som tagits bort kan du fråga på den klinik där operationen gjordes. Barnmorskan på barnmorskemottagningen eller mödravårdscentralen kan ofta också hjälpa till att få fram denna information. Är du osäker är det bättre att ta prov för säkerhets skull.

Du bestämmer själv om proverna ska sparas

Provet som du lämnar vid cellprovtagningen brukar sparas. Till exempel kan nya prov jämföras med gamla och olika uppföljningar kan göras. Proverna kan dessutom användas till forskning eller annat ändamål som godkänts av en etisk prövningsnämnd.

Du som inte vill att provet ska sparas för framtiden kan säga det till den som utför provet. Då förstörs det sedan.

Uppgifter om din cellprovtagning och eventuella cellförändringar brukar ingå i så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att de som deltar i din vård med cellprover och cellförändringar får rätt att ta del av och hantera dessa uppgifter utan att fråga dig varje gång. Du som inte vill ingå i sammanhållen journalföring ska meddela provtagaren detta.

Uppgifter om provtagning sparas också i kvalitetsregister som används för att förbättra vården. Du som inte vill att dina uppgifter ska användas för detta kan kräva att de tas bort.

Det är viktigt att du kan förstå informationen

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du har också rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan