BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Magnetkameraundersökning, MRT, av hjärtat hos barn

Undersökning med magnetkamera, MRT, är vanligt när en hjärtläkare eller hjärtkirurg behöver förstå hur hjärtat ser ut och fungerar hos barn med olika medfödda hjärtmissbildningar. Metoden används även vid andra sjukdomar i barnets hjärta för att beräkna hjärtrummens storlek och hjärtats funktion. Undersökningen är ofarlig och gör inte ont, men kräver att barnet ligger stilla under bildtagningen. Små barn kan därför behöva få narkos.

Magnetkameran skapar bilder i form av tunna skivor av hjärtat. Bilderna läggs därefter ihop, databearbetas och kan till slut granskas från alla håll på en skärm. Med bilderna går det även att beräkna flöden i hjärtat och hjärtfunktioner på ett exakt sätt.

Den tydliga bild som visas av de olika organen gör att MRT används allt oftare inom hjärtsjukvården för barn. Läs mer om magnetkameraundersökning, som även kallas magnetresonanstomografi.

Förberedelser

Spädbarn och mindre barn kan behöva undersökas i narkos och får därför inte äta något tre till fyra timmar innan undersökningen. Äldre barn kan för det mesta ligga tillräckligt stilla utan läkemedel eller narkos.

Huden vid en lämplig ven i en arm bedövas i god tid innan undersökningen med salva. En tunn plastslang, så kallad venkateter, förs sedan in i blodkärlet med hjälp av en nål. Genom venkatetern får barnet kontrastmedel under undersökningen och vid behov lugnande läkemedel om hen känner sig orolig eller har svårt att ligga still. Äldre barn kan för det mesta göra undersökningen i vaket tillstånd med hjälp av lite lugnande läkemedel.

Före undersökningen måste allt som kan påverkas av magnetfältet lämnas utanför rummet. Det gäller även närståendes klockor, metallsaker, kreditkort och annat.

Så går undersökningen till

Apparaten består av en brits omgiven av en stor rund och ihålig cylinder. Barnet får lägga sig på britsen och ta på ett headset. Sedan förs britsen sakta in i cylindern där barnet sedan ligger under resten av undersökningen. Föräldrar eller andra närstående måste vistas i det angränsande manöverrummet, men har synkontakt med barnet. Genom sitt headset har hen hela tiden förbindelse med personalen som styr undersökningen bakom en glasruta från ett angränsande rum. Om barnet är sövt finns en narkosläkare med och ser till att barnet mår bra. Det är viktigt att hen ligger avslappnad och så stilla som möjligt under den timme som undersökningen brukar ta.

Även om det kan kännas lite instängt och otäckt är undersökningen inte farlig och gör inte ont. Under bildtagningen hörs ett återkommande bankande ljud från magnetkameran. Headsetet har också en ljuddämpande funktion och barnet kan få lyssna på musik i lurarna under bildtagningen om hen vill.

Till toppen av sidan