Smärtbehandlingar och rehabilitering

Barn kan få fysisk aktivitet på recept

Innehållet gäller Västra Götaland

Ett allt mer stillasittande liv försämrar barn och ungas hälsa. Behovet av fysisk aktivitet är stort och barns rörelsemönster har förändrats och många rör sig idag för lite. Barns rörelsemönster har förändrats och många rör sig idag för lite. Skolan lyckas inte att stimulera alla elever att vara fysiskt aktiva och spontanidrotten och leken har i allt högre grad försvunnit från grusplaner och lekplatser.

En flicka simmar i en bassäng
Till toppen av sidan