ATT FÅ ETT HJÄLPMEDEL

Att få inkontinenshjälpmedel

Det är vanligt att ha besvär med att det läcker urin eller avföring. Det är också vanligt att snabbt bli väldigt kissnödig och ha svårt att hålla sig. Det finns bra hjälpmedel och behandling oavsett om besvären är tillfälliga eller om de kommer att finnas under en längre tid.

Att ofta snabbt bli kissnödig och ha svårt att hålla sig kallas för att ha trängningar. Att det läcker urin eller avföring kallas för inkontinens.

Här kan du läsa mer om olika hjälpmedel vid inkontinens och andra besvär från urinblåsan.

Vem kontaktar jag för att få ett hjälpmedel?

Det är viktigt att du söker vård för dina besvär om det börjar läcka urin eller avföring. Det samma gäller om du får trängningar eller har svårt att kissa. Vården gör en utredning för att ta reda på orsaken. Orsaken till besvären påverkar vilken behandling du kan få och vilka hjälpmedel som du kan ha användning av. Berätta hur besvären påverkar dig i din vardag.

Inom vården finns det stor erfarenhet och kunskap om dessa besvär.

Läs mer om urininkontinens
Läs mer om avföringsinkontinens.

Kontakta en person som kan skriva ut hjälpmedel

För att få ett inkontinenshjälpmedel behöver du träffa en person som kan skriva ut hjälpmedel. Personen kallas för en förskrivare.

Du kan börja med att ta kontakt med en vårdcentral. Du kan också tala med en sjuksköterska inom kommunen, om du till exempel bor på ett äldreboende eller har hemsjukvård. Ibland har du redan fått information om vem du kan kontakta, om du har gjort en utredning. 

Förskrivarna finns inom flera yrken och har särskild utbildning inom området. Förskrivaren kan vara något av följande:

  • läkare
  • sjuksköterska
  • fysioterapeut eller sjukgymnast
  • barnmorska.

Ibland behövs en remiss för specialistvård.

Västra Götaland

Nya stomiprodukter i Västra Götaland

20 mars 2020: Västra Götalandsregionen har genomfört en upphandling av stomiprodukter. Det finns drygt 6 000 patienter som berörs av upphandlingen varav närmare 2 800 kommer att behöva byta stomihjälpmedel. Alla berörda patienter blir kontaktade av vården och får då information om hur bytet ska gå till vilket sker under våren 2021.
Läs mer om upphandlingen av nya stomiprodukter

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Den som skriver ut hjälpmedlet undersöker vilka behov du har. Du får berätta om dina besvär och beskriva vad du behöver och vilka önskemål du har. Även en närstående kan vara med och berätta. Förskrivaren ställer frågor kring hur besvären påverkar dig.

Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer du har användning av ett hjälpmedel. Ni pratar också om vad målet ska vara med att använda det.

Förskrivaren följer de regler som gäller i just det landstinget, regionen eller kommunen när hen ska skriva ut hjälpmedel.

Hur går utprovningen till?

Efter behovsbedömningen börjar utprovningen av det eller de hjälpmedel som du behöver. Förskrivaren föreslår hjälpmedel utifrån dina behov och det som du har berättat. Du får prova hjälpmedlet hemma innan det skrivs ut.

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, så mycket som det är möjligt. Det finns ofta många typer av hjälpmedel, i olika varianter och från varumärken. Tillsammans ska du och förskrivaren komma fram till vad som blir bäst för dig.

Förskrivaren ska berätta om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa dig. Då ska du själv få välja vilket hjälpmedel som du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.

Utifrån vad du behöver finns det vissa hjälpmedel som förskrivaren ska skriva ut. Det kallas för att det finns ett upphandlat utbud. Det gäller särskilda regler om det hjälpmedel som du behöver inte är upphandlat. Fråga din förskrivare om vad som gäller i din region eller ditt landsting. 

Hur sker uppföljningen?

Förskrivaren följer upp att hjälpmedlet fungerar som det är tänkt. Det görs vid ett eller flera besök. Besöken kan ske på vårdcentralen eller så kommer förskrivaren hem till dig. Vid besöken får du också lära dig mer om hur hjälpmedlet ska användas och hanteras.

Förskrivaren gör en ny utprovning om du behöver byta till en annan sorts hjälpmedel.

Så länge som du använder hjälpmedlen ska förskrivaren följa hur det går och om dina behov förändras. Då kan det behöva göras en ny utredning.

Ansvaret för att följa upp och förskriva hjälpmedel flyttas till din nya vårdkontakt om du byter. 

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är det viktigt att du förstår den information som du får av förskrivaren. Förskrivaren ska anpassa sin information till dina behov. Du kan också behöva stöd för att själv kunna uttrycka dig. Om du får hjälp av någon för kunna använda hjälpmedlen ska även den personen få informationen.

Du har möjlighet att få tolk om du inte talar svenska eller har en hörselnedsättning. Du kan också få tolk om du till exempel har talsvårigheter.

Vad kostar det att få ett inkontinenshjälpmedel?

Du betalar ingen avgift för inkontinenshjälpmedel. Däremot kan det i en del landsting och regioner finnas en så kallad förskrivningsavgift eller utprovningsavgift.

Ibland betalar du även en besöksavgift hos förskrivaren. Då kan dessa avgifter ingå i högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. 

Kan jag köpa ett inkontinenshjälpmedel själv?

Du kan köpa ett hjälpmedel själv utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilket landsting, region eller kommun du tillhör. Kontakta en butik eller en leverantör för att få mer information.

Ibland rekommenderas du att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel vara om dina behov inte motsvarar kraven för att ett hjälpmedel ska förskrivas. Det kan också vara om du vill ha ett extra hjälpmedel eller om hjälpmedlet räknas som en egenansvarsprodukt. Det är produkter som vården inte bekostar.

Om du inte är nöjd

Kontakta förskrivaren om du inte är nöjd med det inkontinenshjälpmedel som du har fått utskrivet. Du kan behöva få mer information eller utbildning.

Det kan också vara så att dina behov har förändrats och det behöver göras en ny behovsbedömning.

Kontakta chefen för den enhet där du fick hjälpmedlet om du inte är nöjd med den förskrivare som du har träffat. Fråga om det är möjligt att få träffa någon annan istället.

Du kan alltid kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region om du tycker att du inte fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer vidare i kontakten med förskrivaren. 

Läs mer: Om du inte är nöjd med vården

Till toppen av sidan