Behandling & hjälpmedel

Fler behandlingar

Läs om bland annat dialys, respiratorbehandling och blodtransfusion.

Innehåll - Fler behandlingar

Visa innehåll som:
Att bli gipsad

Du kan bli gipsad när någon del av kroppen behöver hållas helt stilla för att kunna läka efter en skada. Det vanligaste är att du brutit ett ben eller en arm, men det finns också andra skador som kan behöva gipsas.

Bloddialys – hemodialys

Du kan få behandling med dialys när dina njurar inte fungerar. Vid bloddialys renas din kropp genom att blodet passerar ett filter i en speciell maskin. Dialys tar bort besvär som beror på njursvikt, till exempel klåda och illamående. Du mår bättre en till två veckor efter att du har börjat med dialys. Du kan få behandlingen på en dialysmottagning eller hemma.

Blodtransfusion

Vid en blodtransfusion förs nytt blod in i kroppen. Det kan behövas om du har förlorat mycket blod vid till exempel en olycka eller i samband med en operation. Blodtransfusioner kan också vara en del i en behandling av en sjukdom.

Borttagning av födelsemärken

Ett födelsemärke är oftast helt ofarligt, men kan vara besvärande, fult eller oroande. Vissa födelsemärken kan tas bort genom ett mindre ingrepp på en vårdcentral, medan andra behöver opereras bort på en specialistmottagning. Det beror på hur födelsemärket ser ut, och var det sitter.

Bukhinnedialys – peritonealdialys

Du kan få behandling med dialys när dina njurar inte fungerar som de ska. Vid bukhinnedialys renas blodet med hjälp av kroppens egen bukhinna som filter. Du kan ofta sköta behandlingen hemma eller på jobbet. Du kan också få hjälp av utbildad hemtjänstpersonal.

Dans och musik hjälper patienter med Parkinsons

Maria Lind kan utnyttja musiken som en hävstång. Det är lättare för den med Parkinsons att röra sig till takt och rytm i jämförelse med traditionell sjukgymnastik.

Diatermi

Diatermi betyder "genom värme" och är en behandling som bränner vävnad med hjälp av elström. Ström leds via ett litet instrument som liknar en penna eller en pincett.

Elkonvertering

Elkonvertering är en behandling som ibland kan användas när hjärtat inte slår som det ska. Du får en elektrisk stöt för att ändra hjärtats rytm så att det slår som vanligt igen. Under elkonverteringen är du sövd med narkos.

Kateter i urinblåsan

Du kan behöva en kateter om du inte kan kissa själv. Det är en tunn och mjuk slang som förs in i urinblåsan och tömmer den på urin. Det finns tillfälliga katetrar och sådan som kan ligga kvar en längre tid. En del katetrar används bara när blåsan ska tömmas och tas sedan bort. Andra katetrar behöver finnas kvar en längre tid.

Mjuka händer som ger taktil massage

Taktil massage används inom all slags vård och omsorg, allt från akutvård, rehabilitering till psykiatri, men även som friskvård och för barn som behöver få lugn, bli sedda och bekräftade.

Respiratorbehandling

En respirator är en maskin som hjälper dig med andningen, under kortare eller längre tid. Du kan behöva respiratorbehandling när du ska opereras eller om du har stora andningsbesvär på grund av en sjukdom eller en olycka.

Röda Korset: Här får krigsskadade och torterade hjälp

Röda Korsets behandlingscenter hjälper personer som lider av trauman från krig, tortyr och/eller svåra flyktupplevelser.

Strålbehandling

Strålbehandling är en av de vanligaste behandlingarna vid cancer. Det kan vara olika varför behandlingen ges. Den kan också ges på olika sätt.

Undvik stora risker vid skönhetsingrepp och plastikoperation

Anmälningarna till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om estetiska behandlingar, har ökat kraftigt. Detta trots att en lag 1 juli 2021 skärpte reglerna. Det finns många oseriösa aktörer men med kunskap kan du undvika att bli drabbad. Ta hjälp av IVO:s checklista.

Mer på 1177.se

Levnadsvanor i samband med en operation

Du som ska opereras kan minska risken för komplikationer om du gör ett uppehåll med att röka och att dricka alkohol. Det har också betydelse att du äter bra och rör på dig.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Till toppen av sidan