Behandling & hjälpmedel

Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Både läkemedel och psykoterapi kan vara en del av behandlingen vid psykiska sjukdomar och besvär. Läs mer om vilka olika typer av behandlingar som finns.

Innehåll - Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Visa innehåll som:
Behandling och stöd vid alkoholproblem

Du som vill dricka mindre har många olika möjligheter att få hjälp. Du kan få hjälp med läkemedel eller med psykologisk behandling. Båda anses vara lika effektiva, men passar olika bra för olika personer. Behandlingar kan också kombineras. En del får bra stöd i självhjälpsgrupper.

Här kan du få hjälp mot alkoholproblem

Det går att komma till rätta med alkoholproblem. Det finns många olika möjligheter för dig som vill dricka mindre. Enligt patientlagen har du rätt att söka sjukvård var du vill i Sverige. Alla som arbetar inom sjukvården har tystnadsplikt.

Läkemedel vid alkoholberoende

När du vill ändra dina alkoholvanor finns det olika läkemedel som kan göra det lättare. Läkemedlen kan göra så att du mår dåligt av att dricka, att suget efter alkohol minskar eller att alkoholruset blir mindre positivt.

ECT - elbehandling

Elbehandling kan hjälpa vid vissa psykiska sjukdomar. Behandlingen innebär att hjärnan får svaga pulser av elektrisk ström under några sekunder. Elbehandling ger stark och snabb effekt vid svåra symtom på depression. Det kan även vara ett alternativ för dig som inte har blivit hjälpt av annan antidepressiv behandling.

Läkemedel vid depression

Om du har fått en depression kan du behöva behandling med antidepressiva läkemedel. Det finns olika typer av antidepressiva läkemedel. De fungerar genom att påverka kroppens signalsubstanser, till exempel serotonin.

Läkemedel vid schizofreni och andra psykossjukdomar

Behandling vid schizofreni och andra psykossjukdomar består bland annat av antipsykotiska läkemedel, ångestdämpande läkemedel och läkemedel mot sömnsvårigheter. Syftet med behandlingen är att lindra symtomen, och samtidigt minska risken för nya psykoser.

Läkemedel vid sömnsvårigheter

Du som har sömnsvårigheter kan behöva få behandling för detta. Ibland kan du få behandling med läkemedel om inget annat har fungerat. Läkemedel mot sömnsvårigheter ska bara användas under korta perioder och i så låg dos som möjligt.

Psykoterapi och psykologisk behandling

Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi som internetbehandling.

Bildterapi – ett uttryck bortom orden

Vi tänker, minns och drömmer i bilder. När vi lyfter fram otydliga och dolda bilder inuti oss händer något. Det kan göra att vi känner oss lugnare och stabilare, säger Christina Blomdahl, som är arbetsterapeut och bildterapeut.

Dansterapi kan ge ökad livsglädje

När språket inte räcker till kan istället kroppen kommunicera. Med dansterapi kan man uttrycka känslor och få kunskap om hur kroppen och själen samverkar

Musikterapi ger tillgång till ett eget språk

Musikterapi är när musik används i behandlande syfte och som en hjälp att förmedla känslor och hitta nya uttrycksmöjligheter.

Biblioterapi utnyttjar litteraturens läkande kraft

Läsande tycks främja det psykiska välbefinnandet och snabba på ett tillfrisknande.

Dans för hälsa

Tonårstjejer med återkommande psykosomatiska besvär, kan förbättra sin hälsa genom att regelbundet delta i kravlös dans.

Lär dig att tycka om din kropp

Det är ett aktivt arbete att träna hjärnan att se på sin kropp som en tillgång. Det går att lära sig att titta på sin kropp som fantastiska funktioner, fylld av innehåll.

Konst kan ge hopp vid psykisk ohälsa

Målet med ateljén är att med hjälp av konst skapa mening och sammanhang för patienterna.

Mer på 1177

Rörelse är livsviktigt

All form av rörelse kan påverka din hälsa positivt. Du blir piggare, starkare och minnet kan förbättras. Dessutom sover du bättre. Risken för sjukdomar och benbrott minskar också.

Patientföreningar och närståendeföreningar

Här finns en lista över föreningar och organisationer som erbjuder olika form av stöd. Det spelar ingen roll var du bor i landet. Du behöver inte heller vara medlem för att ta kontakt.

Till toppen av sidan