Råd om läkemedel

Risk att äldre får fel och för många läkemedel

Innehållet gäller Västra Götaland

Äldre har ofta en rad olika läkemedel. Det finns risk att de olika preparaten påverkar varandra. Dessutom blir kroppen känsligare för läkemedel med stigande ålder. Många akuta inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsproblem.

Piller, tabletter och kapslar.

Förskrivningen av läkemedel till personer som är 75 år och äldre har ökat med nära 70 procent de senaste 20 åren. Ofta förnyas läkemedelsordinationer utan att medicineringen justeras till den stigande åldern. Det finns en risk att äldre behandlas för symtom istället för att läkaren tittar på de bakomliggande orsakerna. Dessutom kan man som patient ibland få mediciner utskrivna av flera olika läkare som inte känner till varandras ordinationer.

Många symtom som är vanliga vid stigande ålder och sjuklighet, till exempel muntorrhet och förstoppning, kan bero på läkemedelsbiverkningar som i sin tur kanske behandlas med nya läkemedel istället för att läkemedlet byts ut eller dosen sänks.

Läkemedel blir kvar i kroppen

Många av de förändringar som sker i kroppen med stigande ålder, påverkar hur läkemedel tas upp, fördelas, omvandlas och utsöndras från kroppen. Ofta blir resultatet att läkemedel dröjer kvar längre i kroppen. Detta kan i sin tur medföra att de får en förlängd verkan och att halter byggs upp till skadligt höga nivåer.

Äldre är också känsligare för vätskeförluster.  Vid sådana tillstånd (diarré, hög feber eller värmebölja) måste medicineringen ofta anpassas för att inte ge biverkningar.

Biologiska orsaker

Det finns rent biologiska orsaker till att äldre reagerar annorlunda på läkemedel:

  • Mängden kroppsvatten minskar och andelen kroppsfett ökar. Fettlösliga läkemedelssubstanser ligger då kvar längre i kroppen. En sådan grupp fettlösliga läkemedel är vissa lugnande medel och sömnmedel.
  • Leverns och njurarnas funktion avtar. Kroppen får då svårare att göra sig av med många läkemedel.
  • Hjärnan åldras. Det gör den mer känslig för läkemedel. Det kan medföra störningar av hjärnans funktioner: minne, orientering i tid och rum, förmåga till abstrakt tänkande med mera. Vissa läkemedel kan orsaka minnesstörningar, förvirring, yrsel och fall.
  • Blodtrycksreflexen blir trögare. Den ser bland annat till att blodtrycket upprätthålls vid kroppslägesförändringar. En försämrad funktion kan leda till fallande blodtryck och ge yrsel och balansstörning eller till och med försämringar i hjärnans funktion.
  • Magsäckens slemhinneskydd försämras. Det medför en ökad risk för sår eller blödningar.

Andra orsaker till läkemedelsproblem

Det finns andra anledningar till att äldre är utsatta. Nedsatt syn medför problem med att läsa på förpackningar och varningstexter. Svaghet i händerna gör att förpackningar är knepiga att öppna. Muntorrhet och svälj­ningssvårigheter kan göra det svårt att svälja vissa tabletter och kapslar. Försämrat minne ökar risken för felanvändning. Dessutom har det visat sig att en patient får allt svårare att följa ordinationerna ju fler läkemedel som hen har.

Gå igenom läkemedelslistan

Man bör som patient be att en läkare går igenom ens läkemedelslista och fråga om den behöver förändras. Då kan man också upptäcka om vissa läkemedel interagerar med varandra, det vill säga förstärker eller försvagar varandras effekter. Detta gäller även naturlä­kemedel, växtbaserade läkemedel och recept­fria läkemedel. Ju fler läkemedel desto högre risk för biverk­ningar och interaktioner.
I Västra Götalandsregionen ska patienter över 75 år regelbundet erbjudas en läkemedelsgenomgång. Se till att begära det av din vårdcentral.

Till toppen av sidan