Just nu är det många som ringer till 1177.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Olika sätt att ta läkemedel

Läkemedel som du tar i ögonen

En del läkemedel kan du använda vid besvär i ögonen. Det kan vara bra om någon annan kan hjälpa dig att ge läkemedlen om du tycker det är svårt.

Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i ade bipacksedeln. Det är ett informationsblad som följer med förpackningen. Det kan också finnas viss information på läkemedelsförpackningen.

Till toppen av sidan