LÄKEMEDEL UTIFRÅN DIAGNOS

Läkemedel vid hypotyreos

Du kan få hypotyreos om sköldkörteln tillverkar för lite hormoner. Sjukdomen behandlas med läkemedel. Levotyroxin och liotyronin är konstgjorda sköldkörtelhormoner som ersätter den minskade produktionen av sköldkörtelhormon.

Läkemedel som innehåller sköldkörtelhormoner hjälper cellerna i kroppen att få en fungerande ämnesomsättning och förbränning på en lagom nivå. Du får oftast ta läkemedlen under hela livet. 

Läkemedel som kan användas

Läkemedel som innehåller följande två verksamma ämnen används vid hypotyreos:

Levotyroxin

Levotyroxin är det som används mest. Det är ett konstgjort sköldkörtelhormon som liknar det naturliga sköldkörtelhormonet tyroxin, T4, och som omvandlas i kroppen till det mer verksamma sköldkörtelhormonet trijodtyronin, T3.

Liotyronin

Liotyronin används ibland. Läkemedlet liknar trijodtyronin, T3. Det kan användas i samband med utredningar och undersökningar då du behöver en snabb behandling.

De flesta blir besvärsfria med behandling

Tyroxin, T4, behöver omvandlas till det aktiva hormonet T3. Det finns fördelar med att kroppen själv omvandlar den mängd hormon som behövs. T3 är ett mycket kraftfullt hormon och det är lätt att få biverkningar som till exempel hjärtklappning. Det är därför viktigt att du får en dos som är anpassad till dig. De flesta brukar bli besvärsfria med behandling med T4. Men det finns också de som har kvarstående besvär eller inte mår bra av behandlingen.

Exempel på läkemedel

  • Euthyrox, som innehåller levotyroxin.
  • Levaxin, som innehåller levotyroxin.
  • Liothyronin, som innehåller liotyronin.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Behandling

Du får börja med en låg dos som höjs efterhand tills dosen är lagom. Dosen beror på hur du mår och på hur mycket hormon du har i blodet. I början får du gå på täta läkarkontroller, ofta var fjärde till var sjätte vecka. Efterhand glesas återbesöken ut. När du mår bra räcker det ofta med en läkarkontroll om året.

Långsam minskning av symtom

Besvären brukar bli bättre efterhand. När du fått en ändrad dos kan det ta tid innan kroppen anpassar sig. Därför tar det också lång tid innan symtomen minskar. Det kan ta allt ifrån några månader till ett år innan du känner dig återställd. Oftast måste du fortsätta med medicineringen hela livet.

Doseringen kan vara något annorlunda hos äldre. Särskilt om du också har en hjärtsjukdom. Då är det viktigt att hjärtat inte belastas, när kroppen börjar förbränna för snabbt om dosen är för hög. Därför ökas dosen mycket försiktigt i dessa fall.

Andra läkemedel kan påverka effekten

Det finns andra läkemedel som kan påverka upptaget av levotyroxin och liotyronin från tarmen. De bör inte tas vid samma tillfälle. Därför är det viktigt att läkaren får veta om du använder andra läkemedel. Exempel på receptfria läkemedel som kan påverka är följande:

  • Läkemedel som innehåller järn, till exempel Duroferon och Niferex.
  • Läkemedel som neutraliserar magsyran, till exempel Novalucol och Rennie.
  • Läkemedel som innehåller kalcium, till exempel Kalcipos, Calcichew-D3 och Kalcidon.

Det bör gå fyra timmar mellan att du tar levotyroxin eller liothyronin och något av dessa läkemedel. 

Viktigt om du är hjärtsjuk, gravid eller ammar

Kontakta din läkare om du är hjärtsjuk och får ökade hjärtbesvär vid behandling med levotyroxin. Du kan då behöva få en ändrad dos.

Det är lämpligt att läkaren kontrollerar prover för ämnesomsättningen innan du planerar en graviditet. Det beror på att tyroxindosen ska vara rätt inställd. Rätt dos är viktig både för att du själv och det väntade barnet ska må bra.

Om du är gravid eller ammar ska du fortsätta att ta levotyroxin. Men du bör gå på läkarkontroller oftare. Ofta måste du också få en något ökad dos när du är gravid eller när du ammar. Kombinationsbehandling med levotyroxin och Liotyronin rekommenderas inte när man är gravid. Då är det viktigt att överväga att gå över till enbart levotyroxinbehandling. Det beror på att det är oklart om Liotyronin går över till barnet via moderkakan. Då kan man försäkra sig om att fostret får tillräckligt med hormon genom att endast använda levotyroxin.

Biverkningar

Biverkningar förekommer sällan. Om du ändå skulle få biverkningar beror det oftast på att du tar en för hög dos hormon under en längre tid. Om du tar för hög dos levotyroxin eller liotyronin kan du få besvär som till exempel oro, hjärtklappning, skakningar, svettningar och värmekänsla. Du bör då kontakta din läkare för att utreda om du ska ta en mindre dos.

Avsluta inte behandlingen på egen hand

Du ska inte ändra dosen eller sluta med levotyroxin eller liotyronin utan att rådgöra med din läkare.

Om du till exempel har haft en sköldkörtelinflammation som har läkt, kan det bli aktuellt att pröva att sluta med medicinen. Då slutar du tvärt och sedan får du komma på en uppföljande läkarkontroll efter några veckor. Läkaren kan göra en slutlig bedömning först efter sex månader.

Till toppen av sidan