Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet risperidon finns under flera olika namn, från olika tillverkare.

Exempel är

 • Medorisper
 • Risperdal
 • Risperdal Consta
 • Risperidon Actavis
 • Risperidon Krka
 • Risperidon Orion
 • Risperidon Sandoz
 • Risperidon STADA.

Vad är risperidon?

Risperidon används vid schizofreni och vid maniska perioder vid manodepressiv (bipolär) sjukdom. Läkemedlet kan även användas mot aggressivitet, dels vid Alzheimers sjukdom och dels hos barn med nedsatt intellektuell förmåga och hos ungdomar med uppförandestörning.

Risperidon tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel.

I vilka former finns risperidon?

Risperidon finns

 • som vanliga tabletter i olika styrkor från 0,25 till 4 milligram
 • som tabletter som ska smälta i munnen, så kallade munsönderfallande tabletter, i styrkorna 1 och 2 milligram
 • i flytande form i styrkan 1 milligram per milliliter

Risperidon finns även som en långverkande spruta, Risperdal Consta, som man får på sjukhus.

Läkemedlet är receptbelagt.

Så här fungerar risperidon

Signalsubstanser är ämnen som bland annat överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Risperidon dämpar de impulsöverföringar som sker med signalsubstanserna dopamin och serotonin. Då dämpas psykotiska symtom och besvär vid schizofreni och andra psykoser, som till exempel hallucinationer och förändrad verklighetsuppfattning.

Risperidon kan också förebygga återfall. Därför bör du inte avsluta behandlingen även om du känner dig frisk, utan att rådgöra med läkare.

Det kan ta flera veckor innan du känner dig bättre, men oftast börjar effekten av läkemedlet märkas inom en vecka.

Det finns ingen risk för att bli beroende av läkemedlet.

Hur använder du risperidon?

Tabletterna kan delas och sväljs med vatten. De glider ner lättare om du först dricker en klunk vatten och sedan sväljer dem tillsammans med ytterligare lite vatten.

Frystorkade och munsönderfallande tabletter lägger du på tungan. Du ska inte ha mat i munnen. Tabletterna börjar lösa upp sig efter några sekunder. Du kan svälja ner tabletterna med eller utan vatten. Tabletterna går lätt sönder. Du ska därför inte trycka tabletten genom folien utan trycka upp den enligt anvisningen i informationsbladet som medföljer förpackningen. Tabletterna är känsliga för fukt och ska därför förvaras i folieförpackningen tills de ska användas.

Risperidon i flytande form ska doseras med doseringssprutan som finns i kartongen. Dosen kan blandas med dryck, men inte med te eller dryck som innehåller alkohol. Efter att flaskan har öppnats kan den användas i 3 månader och ska sedan kasseras.

Det går bra att ta läkemedlet både med och utan mat.

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Dosen är olika från person till person och beror bland annat på vilken sjukdom som behandlas. En vanlig dos för vuxna är 2-6 milligram om dagen. För äldre personer är en vanlig dos 1-4 milligram. Till barn är dosen 0,25-1,5 milligram beroende på barnets vikt.

Dosen trappas gradvis upp tills läkemedlet börjar verka.

Om du glömt att ta en dos ska du ta den så fort du kommer på det. Om det snart är dags för nästa dos kan du hoppa över den glömda dosen och fortsätta som vanligt. Du ska inte ta dubbel dos om du har glömt en dos.

Att tänka på när du använder risperidon

Du bör rådgöra med läkare innan du dricker alkohol. Alkohol kan öka den sömnighet som läkemedlet kan ge. Av samma anledning bör du även rådfråga läkare innan du tar sömnmedel eller starka smärtstillande läkemedel tillsammans med risperidon.

Du bör rådgöra med läkare om du har sjukdomar som till exempel leversjukdom, hjärtsjukdom, ökad risk för blodpropp, njursjukdom, diabetes, Parkinsons sjukdom, epilepsi eller andra krampsjukdomar. Det kan till exempel ha betydelse för vilken dos du ska ta.

Även om du efter en tids medicinering känner dig bra eller bättre ska du inte sluta med läkemedlet utan att ha talat med din läkare. Om du slutar riskerar du att få återfall i sjukdomen. När du avslutar en behandling bör dosen trappas ner gradvis.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få ont i huvudet, sömnproblem, bli trötta bli eller yra. Vissa kan gå upp i vikt, få svårt med koncentrationen, hjärtklappning, luftvägsbesvär, nästäppa eller ökning av hormonet prolaktin som kan göra att den sexuella lusten minskar och att det kommer mjölk ur bröstvårtorna. Några får magbesvär, som till exempel förstoppning, magont eller illamående.

En del kan få mer saliv och andra kan bli torra i munnen. Om du blir torr i munnen ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att du sköter dina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd. Läs mer om muntorrhet.

Om biverkningarna är långvariga och besvärliga ska du kontakta läkare.

Vissa kan få olika typer av muskelbesvär, som till exempel stelhet, kramper, darrningar eller rastlöshet, särskilt vid höga doser. Några kan få ofrivilliga muskelrörelser i ansiktet, till exempel grimaser eller tungrörelser. Om du får muskelbesvär ska du kontakta läkare.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Mer information

Hitta ditt apotek

Här hittar du öppettider, adress och telefonnummer till alla Sveriges apotek. 

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilka apotek som har ditt läkemedel på lager. Sök ditt läkemedel på fass.se och klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek - generiskt utbyte

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Läs mer om generiskt utbyte.

Har du frågor om läkemedel?

Ring Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats. 

Till toppen av sidan