Att få recept och att köpa läkemedel

Läkemedel på recept – kostnader

Staten ger ekonomiskt stöd när du behöver läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. Det kallas för att staten subventionerar. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Detta skydd mot höga kostnader kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.

Lagen som subventionen beskrivs i kallas Lagen om läkemedelsförmåner. Att subventionera betyder att staten går in och betalar en del av kostnaden.

Enligt lagen gäller att:

  • Du får rabatt för de flesta läkemedel, p-piller och stomiartiklar.
  • Du betalar inget alls för förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel och för att själv kontrollera din medicinering. Det gäller till exempel stickor för blodsockermätning.
  • Barn under 16 år får ett särskilt skydd mot höga kostnader för vissa livsmedel.
Till toppen av sidan