Barnhälsovård i Västra Götaland

Så här arbetar barnhälsovården i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Alla barn i Sverige har rätt till barnhälsovård och är välkomna till BVC. BVC är en förkortning av barnavårdscentral och är en del av vårdcentralen. Från det att barnet föds och fram till skolstart, följer barnhälsovården hur barnet mår, växer, utvecklas och ger stöd till dig som förälder.

Vid alla besök på BVC kommer barnets bästa först. Som förälder känner du ditt barn bäst och du får möjlighet att prata om barnet och om att vara förälder. Det finns ett nationellt barnhälsovårdsprogram som beskriver vilka hälsobesök som erbjuds från det att barnet föds till det börjar skolan. Besöken anpassas utifrån barns och föräldrars behov. Oftast träffar sjuksköterskan dig och ditt barn på BVC. Ibland kommer sjuksköterskan hem till er. På BVC får du mer information om när det är dags för hälsobesök. Alla barn erbjuds vaccinationer enligt ett nationellt barnvaccinationsprogram.

Alla som arbetar på BVC har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut information om ditt barn eller dig som förälder utan att du godkänner det. Om du behöver har du rätt till tolk. Besöken är gratis.

Barnet har rätt till regelbundna hälsobesök som kan anpassas utifrån barnets och familjens behov. Det finns ett nationellt barnhälsovårdsprogram som beskriver vilka hälsobesök som erbjuds från det att barnet föds till det börjar skolan. På BVC får du mer information om när det är dags för hälsobesök. I barnhälsovårdsprogrammet ingår både hembesök och besök på BVC. Alla barn erbjuds vaccinationer enligt ett nationellt barnvaccinationsprogram.
Läs mer om hälsobesöken på BVC

Till toppen av sidan