Långa väntetider till telefonnumret 1177 i Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177. Sjuksköterskorna kan inte hjälpa till med att boka tid för vaccination, provtagning, lämna ut provsvar eller hjälpa till med smittspårning.
Det mesta av informationen som rör covid-19 finns här på 1177.se.

BARNHÄLSOVÅRD I VÄSTRA GÖTALAND

Om barnhälsovården i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Alla barn i Sverige har rätt till barnhälsovård och är välkomna till BVC. BVC är en förkortning av barnavårdscentral och är en del av vårdcentralen. Från det att barnet föds och fram till skolstart, följer barnhälsovården hur barnet mår, växer och utvecklas.

Vid alla besök på BVC kommer barnets bästa först. Som förälder får du möjlighet att prata om barnet och om att vara förälder. I barnhälsovården ingår både hembesök och besök på BVC. Besöken anpassas utifrån barn och föräldrars behov. Alla barn erbjuds vaccinationer. Besöken är gratis. Om du behöver har du rätt till tolk.

Alla som arbetar på BVC har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut information om ditt barn eller dig som förälder utan att du godkänner det.

Till toppen av sidan