Barnhälsovård i Västra Götaland

Praktisk information om barnhälsovården i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Personalen på BVC vill att kontakten med dig skall bli så bra som möjligt. Här finns information för dig som kan vara bra att känna till.

För dig som har ett nyfött barn

Du har möjlighet att själv välja vilken vårdcentral och Barnavårdscentral, BVC, ditt barn skall gå till. På barnmorskemottagningen får du information om hur du gör. När ditt barn är fött ringer du till BVC så snart som möjligt och bokar en tid. Första besöket görs hemma hos dig och ditt barn. Ibland behöver barnet komma till BVC innan hembesöket.

Om du kommer till BVC utan bokad tid

Om du och ditt barn kommer utan att ha bokat ett besök kan sjuksköterskan ha svårt att ta emot er. När ditt barn har fått ett bokat besök på BVC är den tiden för just ditt barn och dig. Om ni fått en bokad tid för besök som inte passar er går det oftast bra att ändra den. Ring eller säg till på BVC så får du hjälp.

Om ditt barn är sjukt

Det kan finnas barn och föräldrar som kommer till BVC som är känsliga för infektioner. För att minska risken att sprida smitta till andra, ska ditt barn och du inte komma till BVC om någon av er har en infektion, exempelvis förkylning, feber eller magsjuka. Är du osäker så rådgör med din BVC per telefon.

Om ditt barn är sjukt eller skadat, är du välkommen att ringa till vårdcentralen.
Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Du kan även söka information på 1177.se

1177 vårdguiden på telefon

Vanliga besvär och sjukdomar hos barn

När barn inte tas med till hälsobesök

Det kan hända mycket i ett barns liv på en tid som för en vuxen kan kännas kort. När ett barn inte kommer till ett avtalat besök på BVC och familjen inte hör av sig, brukar sjuksköterskan först ringa familjen eller skicka en inbjudan till ett nytt besök. Om barnet inte tas med till besök trots flera påminnelser, kan sjuksköterskan känna oro för barnet. Vet ni om att ni skall resa bort en längre tid, flytta eller byta telefonnummer, behöver ni meddela BVC.

Tolk

Om du inte pratar eller förstår svenska, har du rätt till tolk för att du och personalen på BVC ska förstå varandra. Berätta för sjuksköterskan på BVC att du behöver tolk. Tolkning kan ske på plats, digitalt eller via telefon.

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan också få tolkning om du har svårt att prata, läsa eller skriva.

En tolk har tystnadsplikt. Det betyder att tolken inte får lämna ut information om dig och ditt barn utan att du godkänner det. Vänner och släkt har inte tystnadsplikt. Barn ska aldrig tolka åt sina föräldrar.

Läs mer om tolkning till annat språk

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Till toppen av sidan