Besök och undersökningar i barnhälsovården i Västra Götaland

Hälsobesök på BVC vid 5 år

Innehållet gäller Västra Götaland

När barnet är 5 år träffar ni sjuksköterskan på BVC. Tillsammans med barnet pratar ni om hur barnet mår, hur barnet har det i förskolan, om lek och att vara tillsammans.

Ni följer upp det ni har pratat om vid tidigare besök. Barnet får väga och mäta sig och ibland undersöks synen. De flesta barn mår bra av att veta vad som ska hända under besöket. Du kan förbereda barnet genom att prata om vad som ska hända och titta på bildspelet nedanför.

Vaccination

Vid besöket erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Sprutan ges oftast i armen. När vaccinationerna ges sitter barnet i förälderns knä och kan avledas med att titta på något som intresserar barnet. Prata med ditt barn om hur barnet vill ha det. Som förälder är du en trygghet för ditt barn. Känner du dig själv osäker eller orolig inför vaccinationen kan du prata med sjuksköterskan på BVC.

Sista besöket på BVC

Det här är det sista planerade besöket på BVC. Om ni behöver kan ni komma på fler besök innan barnet börjar skolan. Barn som inte börjar i förskoleklass när de är sex år erbjuds ytterligare besök på BVC.

Sjuksköterskan på skolan tar över ansvaret för hälsovården när ditt barn börjar förskoleklass. Vid besöket bestämmer ni tillsammans vad sjuksköterskan på skolan behöver veta om ditt barn. Kopia på barnhälsovårdsjournalen skickas till skolan efter att du har lämnat ditt medgivande.

Läs mer om besök på BVC vid 5 år

Till toppen av sidan