Besök och undersökningar i barnhälsovården i Västra Götaland

Hälsobesök på BVC vid 4 år

Innehållet gäller Västra Götaland

När barnet är 4 år träffar ni sjuksköterskan. Tillsammans med barnet pratar ni om barnets hälsa och utveckling och följer upp det ni har pratat om vid tidigare besök.

Barnet och sjuksköterskan lägger ett pussel tillsammans och pratar om vad kroppen mår bra av. Sjuksköterskan tittar på hur barnet rör sig, pratar och förstår. Barnet får undersöka synen, väga och mäta sig.

Det är vanligt att prata om vad barnet äter och hur måltiderna är i er familj, hur barnet har det i förskolan, om lek och att vara tillsammans. Mat- och rörelsevanor skapas tidigt och spelar stor roll för barnets hälsa genom hela livet.

Läs mer om besök på BVC vid 4 år

Till toppen av sidan