Besök och undersökningar i barnhälsovården i Västra Götaland

Hälsobesök vid 3 år - teambesök med läkare och sjuksköterska

Innehållet gäller Västra Götaland

När barnet är 3 år träffar ni både sjuksköterska och läkare. Ni pratar om barnets hälsa och utveckling och följer upp det ni har pratat om vid tidigare besök.

Det finns möjlighet att prata om att vara förälder, familjens vardag, hur barnet har det i förskolan och barnsäkerhet. Fundera över vad som är viktigt för er att prata med sjuksköterskan och läkaren om.

Det är vanligt att prata om vad barnet äter och hur måltiderna är i er familj, om lek och att vara tillsammans. Mat- och rörelsevanor skapas tidigt och kan påverka barnets hälsa genom hela livet.

Barnet undersöks och får väga och mäta sig. Ibland görs en uppföljning av barnets tal och språkutveckling.

Läs mer om besök på BVC vid 3 år

Till toppen av sidan