Besök och undersökningar i barnhälsovården i Västra Götaland

Hälsobesök på BVC vid 3-5 månader

Innehållet gäller Västra Götaland

När barnet är mellan 3 och 5 månader är det vanligt att komma till BVC en gång i månaden, eller oftare om det behövs.

Vid besöken pratar ni om barnet och vad som är roligt och utvecklande för barnet. Det finns möjlighet att prata om att vara förälder, familjens vardag, barnets mat och barnsäkerhet. Ni följer upp det ni har pratat om tidigare. Barnet undersöks, vägs och mäts.

När barnet är mellan 3 och 5 månader erbjuds den förälder som inte har fött barnet ett eget samtal med BHV-sjuksköterskan. Samtalet handlar om barnet, hur det är att vara förälder, familjen och den egna hälsan. Om det finns behov erbjuds extra stöd. Det kan till exempel vara samtal eller annat stöd som sjuksköterskan kan hjälpa till att komma i kontakt med.

Vaccination

Vid 3 månaders ålder erbjuds andra dosen av vaccin mot rotavirus. Vaccinet ges som droppar i munnen.

När barnet är både 3 och 5 månader erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, hepatit b samt pneumokocker. Vid varje tillfälle kommer barnet att få två sprutor, en i varje ben. Ibland ges de samtidigt. Inför vaccinationen är det bra om ditt barn har ätit och är nöjd. Barnet kan ammas eller matas med flaska i samband med vaccinationen. Barnet kan också få sockerlösning. Det kan göra att vaccinationen känns mindre för barnet. Vaccin mot rotavirus smakar sött och kan ges istället för sockerlösning vid 3 månaders ålder.

När vaccinationerna ges sitter barnet i famnen och kan avledas med till exempel såpbubblor eller leksaker. Som förälder är du en trygghet för ditt barn. Känner du dig själv osäker eller orolig inför vaccinationen kan du prata med sjuksköterskan på BVC.

Läs mer om besök på BVC vid 3-5 månader

Till toppen av sidan