Besök och undersökningar i barnhälsovården i Västra Götaland

Hälsobesök på BVC vid 2,5 år

Innehållet gäller Västra Götaland

När barnet är 2,5 år träffar ni sjuksköterskan. Ni pratar om barnets hälsa och utveckling och följer upp det ni har pratat om vid tidigare besök.

Det finns möjlighet att prata om att vara förälder, familjens vardag, hur barnet har det i förskolan och barnsäkerhet. Det är vanligt att prata om vad barnet äter, hur måltiderna är i er familj, om lek och att vara tillsammans. Mat- och rörelsevanor skapas tidigt och kan påverka barnets hälsa genom hela livet.

Sjuksköterskan leker tillsammans med barnet för att se hur barnet rör sig, pratar och förstår. Barnet får väga och mäta sig.

Läs mer om besök på BVC

Till toppen av sidan