Besök och undersökningar i barnhälsovården i Västra Götaland

Hälsobesök på BVC vid 2-8 veckor

Innehållet gäller Västra Götaland

När barnet är mellan 2 och 8 veckor träffar ni sjuksköterskan på BVC, först varje vecka och sedan varannan vecka beroende på era behov.

Vid besöken pratar ni om barnet, hur det är att vara förälder och följer upp det ni har pratat om tidigare. Barnet undersöks, vägs och mäts.

Vid 4 veckors ålder träffar ni både sjuksköterska och läkare. Barnet undersöks och du har möjlighet att berätta och ställa frågor om barnet.

Vid 6 veckors ålder erbjuds första dosen av vaccin mot rotavirus. Vaccinet ges som droppar i munnen och smakar sött.

När barnet är 6–8 veckor erbjuds den förälder som fött barnet ett samtal med sjuksköterskan om sin hälsa efter graviditet och förlossning. Om det finns behov erbjuds samtal med sjuksköterska eller psykolog. Alla barn har rätt till en uppväxt utan fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, därför ställs frågor om våld på BVC.

Läs mer om besök på BVC vid 2-8 veckor

Till toppen av sidan