Besök och undersökningar i barnhälsovården i Västra Götaland

Hälsobesök på BVC vid 18 månader

Innehållet gäller Västra Götaland

När barnet är 18 månader träffar ni sjuksköterskan. Ni pratar om barnets hälsa och utveckling och följer upp det ni har pratat om vid tidigare besök.

Det är vanligt att prata om matvanor, lek och att vara tillsammans. Mat- och rörelsevanor skapas tidigt och kan påverka barnets hälsa genom hela livet. Det finns möjlighet att prata om att vara förälder, familjens vardag, hur barnet har det i förskolan och barnsäkerhet.

Tillsammans pratar och leker ni med barnet. Sjuksköterskan tittar på hur barnet rör sig, leker och kommunicerar. Barnet undersöks, vägs och mäts.

Vaccination

Vid besöket erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Inför vaccinationen är det bra om du har pratat med ditt barn om vad som ska hända och att ditt barn har ätit och känner sig nöjd. När vaccinationerna ges sitter barnet i famnen och kan avledas med till exempel såpbubblor eller leksaker.

Som förälder är du en trygghet för ditt barn. Känner du dig själv osäker eller orolig inför vaccinationen kan du prata med sjuksköterskan på BVC.

Läs mer om besök på BVC vid 18 månader

Till toppen av sidan