Besök och undersökningar i barnhälsovården i Västra Götaland

Hälsobesök på BVC vid 10 månader

Innehållet gäller Västra Götaland

När barnet är 10 månader träffar ni sjuksköterskan på BVC. Tillsammans pratar ni om barnet och följer upp det ni har pratat om tidigare.

Det finns möjlighet att prata om att vara förälder, familjens vardag, barnets mat och barnsäkerhet. Barnet undersöks, vägs och mäts.

I den här åldern är det bra att börja träna på att vara utan blöja, du kan få mer information på BVC.

Läs mer om besök på BVC vid 10 månader

Till toppen av sidan