Besök och undersökningar i barnhälsovården i Västra Götaland

Hälsobesök på BVC vid 1 år - teambesök med läkare och sjuksköterska

Innehållet gäller Västra Götaland

När barnet är 1 år träffar ni både sjuksköterska och läkare. Tillsammans pratar ni om barnet och följer upp det ni har pratat om tidigare.

Det finns möjlighet att prata om att vara förälder, familjens vardag, barnets mat och barnsäkerhet. Barnet undersöks, vägs och mäts.

Vaccination

När barnet är 12 månader erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ b, hepatit b samt pneumokocker. Det är samma vaccinationer som erbjöds vid 3 och 5 månaders ålder. Ditt barn kommer att få två sprutor, en i varje ben. Ibland ges de samtidigt. Inför vaccinationen är det bra om ditt barn har ätit och är nöjd. Barnet kan ammas eller matas med flaska i samband med vaccinationen. Barnet kan också få sockerlösning. Det kan göra att vaccinationen känns mindre för barnet. När vaccinationerna ges sitter barnet i famnen och kan avledas med till exempel en leksak.

Som förälder är du en trygghet för ditt barn. Känner du dig själv osäker eller orolig inför vaccinationen kan du prata med sjuksköterskan på BVC.

Läs mer om besök på BVC vid 1 år

Till toppen av sidan