Besök och undersökningar i barnhälsovården i Västra Götaland

Första hälsobesöket på BVC vid 0-14 dagar

Innehållet gäller Västra Götaland

När ditt barn har fötts kontaktar du den barnavårdscentral, BVC, som du valt för ditt barn. Det första mötet brukar hållas en till två veckor efter att barnet har kommit hem. En sjuksköterska från BVC kommer hem till er.

Under besöket har du möjlighet att prata om barnet och om att bli förälder. Du kanske vill prata om förlossningen, amning, flaskmatning och om hur familjen mår. Sjuksköterskan berättar om BVC och tar del av information från sjukhuset om det finns. Barnet undersöks, vägs och huvudet mäts. På hembesöket får du möjlighet att lära känna sjuksköterskan, ställa frågor och få information. Varje förälder är viktig för sitt barns hälsa och utveckling.

Du får information om hur risken för plötslig spädbarnsdöd kan minskas, att små barn alltid bör sova på rygg. När de är vakna behöver de tillbringa tid på mage.

Ni pratar om att trösta små barn och om riskerna med att skaka ett litet barn. Sjuksköterskan lämnar D-vitamin som barnet behöver från och med 1 veckas ålder.

Läs mer om besök på BVC

Till toppen av sidan