Barnhälsovård i Västra Götaland

Besök och undersökningar på BVC i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Innehåll - Besök och undersökningar på BVC i Västra Götaland

Visa innehåll som:
Första hälsobesöket på BVC vid 0-14 dagar

När ditt barn har fötts kontaktar du den barnavårdscentral, BVC, som du valt för ditt barn. Det första mötet brukar hållas en till två veckor efter att barnet har kommit hem. En sjuksköterska från BVC kommer hem till er.

Hälsobesök på BVC vid 2-8 veckor

När barnet är mellan 2 och 8 veckor träffar ni sjuksköterskan på BVC, först varje vecka och sedan varannan vecka beroende på era behov.

Hälsobesök på BVC vid 3-5 månader

När barnet är 3–5 månader brukar ni besöka BVC en gång i månaden, eller oftare vid behov.

Hälsobesök på BVC vid 6 månader - teambesök med sjuksköterska och läkare

När barnet är 6 månader träffar ni både sjuksköterska och läkare.

Hälsobesök på BVC vid 8 månader

När barnet är 8 månader kommer sjuksköterskan från BVC hem till er. Barnet får möjlighet att undersökas i sin hemmiljö.

Hälsobesök på BVC vid 10 månader

När barnet är 10 månader träffar ni sjuksköterskan på BVC. Tillsammans pratar ni om barnet och följer upp det ni har pratat om tidigare.

Hälsobesök på BVC vid 1 år - teambesök med sjuksköterska och läkare

När barnet är 1 år träffar ni både sjuksköterska och läkare. Tillsammans pratar ni om barnet och följer upp det ni har pratat om tidigare.

Hälsobesök på BVC vid 18 månader

När barnet är 18 månader träffar ni sjuksköterskan. Ni pratar om barnets hälsa och utveckling och följer upp det ni har pratat om vid tidigare besök.

Hälsobesök på BVC vid 2,5 år

När barnet är 2,5 år träffar ni sjuksköterskan. Ni pratar om barnets hälsa och utveckling och följer upp det ni har pratat om vid tidigare besök.

Hälsobesök på BVC vid 3 år - teambesök med sjuksköterska och läkare

När barnet är 3 år träffar ni både sjuksköterska och läkare. Ni pratar om barnets hälsa och utveckling och följer upp det ni har pratat om vid tidigare besök.

Hälsobesök på BVC vid 4 år

När barnet är 4 år träffar ni sjuksköterskan. Tillsammans med barnet pratar ni om barnets hälsa och utveckling och följer upp det ni har pratat om vid tidigare besök.

Hälsobesök på BVC vid 5 år

När barnet är 5 år träffar ni sjuksköterskan på BVC. Tillsammans med barnet pratar ni om hur barnet mår, hur barnet har det i förskolan, om lek och att vara tillsammans.

Till toppen av sidan