Att må dåligt som förälder

Om du är förälder och har en allvarlig sjukdom eller skada

Innehållet gäller Västra Götaland

Om du är förälder och har en allvarlig sjukdom eller skada

Att drabbas av sjukdom och samtidigt vara förälder kan sätta vardagen i rubbning. Många tankar far genom huvudet. Ibland är sjukdomen eller skadan allvarlig, andra gånger är den mindre allvarlig men inverkar på vardagen trots det. Kanske har den andre föräldern avlidit och du är ensam kvar med ert eller era barn.

Det är viktigt att barnet får information om sin förälders sjukdom, skada eller funktionshinder. Att inte veta, sätter igång fantasier hos barnet och många gånger kan fantasierna dra iväg åt fel håll.

Viktiga saker att tänka på

Prata med ditt barn om det som inträffat. Berätta om sjukdomen eller skadan och vad som händer just nu. Var konkret i ditt sätt att prata och anpassa informationen efter ditt barns ålder. Man behöver inte berätta allting, och inte på en gång, men man behöver vara uppriktig i det man berättar.

Ett barn eller ungdom har många frågor. Låt ditt barn ställa sina frågor och svara så sanningsenligt du kan. Ibland ställer barnet inga frågor alls eller ytterst få. Det kan bero på att barnet är rädd att göra sina föräldrar ledsna eller oroliga. Barnet är kanske inte heller moget nog att uttrycka sina känslor.

Vanliga funderingar hos barn

Vad heter sjukdomen? Vad betyder det? Är det mitt fel? Kan det hända mig? Kan jag också bli sjuk? Vilken hjälp får mamma/pappa? Vad händer nu? Kan mamma/pappa dö? Kan jag dö? Smittar det?

Ett barn funderar ofta över praktiska saker. Exempelvis kan barnet vara oroligt över familjens ekonomi eller att behöva flytta eller byta skola. Likaså kan frågor om vem som lagar maten och skjutsar till fritidsaktiviteter vara ett orosmoment för många barn.

Om du tycker det är svårt att prata om det som hänt, om sjukdom, skada eller död, ska du inte tveka att be om hjälp. Släkt och vänner kan vara ett gott stöd och komma med goda råd.

Särskilt ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar att uppmärksamma barn som anhöriga och hjälpa till med information, råd och stöd. Det gäller i de fall en förälder har en psykisk eller fysisk sjukdom, skada, missbruk eller avlider. Prata med personalen inom sjukvården om du vill veta mer om dina och barnets rättigheter eller om du eller ditt barn behöver stöd och hjälp.

Kommunalt stöd

Många kommuner har insatser för barn, ungdomar och deras familjer. Stödet kan ges både individuellt och i grupp. Läs på din kommuns hemsida för mer information. Även frivilliga organisationer kan vara hjälp.

Till toppen av sidan