GRAVIDITET

Covid-19 virusinfektion och graviditet

Innehållet gäller Västra Götaland

Den som är gravid verkar inte bli sjukare än andra om de blir infekterade med coronavirus. Här finns frågor och svar med det som är känt vad gäller graviditet och covid-19.

Fråga

Hur påverkar coronavirus och covid-19 gravida?

Svar

De flesta som är gravida kommer att uppleva milda eller måttliga symtom som liknar förkylning eller influensa.

Den som har andra sjukdomar som astma eller diabetes kan utveckla en svårare sjukdomsbild. Det finns inga rapporterade dödsfall bland gravida av coronavirus för närvarande.

Fråga

Kommer fostret drabbas om den som är gravid blir infekterad?

Svar

Eftersom det rör sig om ett nytt virus finns än så länge begränsad kunskap. Det finns inget som tyder på en ökad missfallsrisk. Det finns heller inget stöd för att viruset kan gå över till fostret under graviditeten. Därför är det osannolikt att viruset skulle kunna orsaka fosterskador om den som är gravid har blivit infekterad.

Fråga

Finns det risker vid förlossningen för den som är infekterad?

Svar

Valet av förlossningssätt påverkas inte av Covid-19.

Fråga

Finns risk för smitta till barnet i samband med amning?

Svar

Virus har inte påvisats i bröstmjölk. Det finns många välkända och positiva effekter med amning. Vid konstaterad coronavirussmitta hos det nyförlösta barnet finns dock risk för droppsmitta och särskild vård ges då på förlossningskliniken.

Till toppen av sidan