Förberedelser inför förlossningen

Doulor stöttar föräldrar från olika kulturer

Innehållet gäller Västra Götaland

Om du är gravid, väntar ditt första barn och inte talar svenska kan du få hjälp av en doula och kulturtolk. Att föda barn i ett nytt land där man inte talar språket kan upplevas otryggt och skrämmande. En doula och kulturtolk bidrar till att överbrygga språkliga och kulturella svårigheter vid graviditet och barnafödande.

En doula har utbildning i att stödja kvinnor under förlossning och kulturkompetens från såväl ursprungslandet som från Sverige och svensk förlossningsvård, och ger stöd på det språk du talar. Doulan förklarar, ger trygghet och hjälper till med kommunikationen mellan dig och vårdpersonalen. Doulan har tystnadsplikt.

Du träffar doulan vid två tillfällen under graviditetet. Hon kommer lyssna och svara på dina frågor och ge stöd inför förlossningen. Doulan följer med dig till förlossningsavdelningen och ger dig stöd under födelsen. Hon stannar hos dig till barnet är fött. Efter förlossningen träffas ni två gånger och du kommer då att få råd och stöd vid amning samt i andra frågor som handlar om barnafödande och tiden efter.  

Doula och kulturtolk finns inte överallt i Sverige, information om vilka orter som har verksamheten samt en lista på doulor att kontakta finns på hemsidan.

Läs mer: Doula & kulturtolk

Till toppen av sidan