Könsdysfori och utredning

Innehållet gäller Västra Götaland

Könsidentitet handlar om det psykologiska könet. Alltså det kön som en person själv uppfattar sig som, till skillnad från det juridiska, biologiska eller sociala könet. En person med könsdysfori lider av att kroppen inte överensstämmer med den upplevda könsidentiteten och kan därför ha en önskan om könsbekräftande behandling. Könsdysfori har inget med sexuell läggning att göra.

För att erbjudas behandling inom den offentliga sjukvården krävs en medicinsk diagnos. För att fastställa en diagnos krävs en utredning vid något av de specialiserade teamen för könsdysfori i Sverige. Efter utredning tas ställning kring eventuell könsbekräftande behandling.

 I Västra Götalandsregionen är det Lundströmmottagningen i Alingsås, Södra Älvsborgs Sjukhus, som genomför utredning, ställer diagnos, skriver remisser till specialister och som samverkar med patientens sociala nätverk.

Till toppen av sidan