Vad menas med multiresistenta bakterier?

Fråga

Vad menas med multiresistenta bakterier? Hur smittar de? Vem har störst risk att få dessa bakterier? 

Svar

Idag är det mer och mer vanligt att bakterier utvecklar så kallad resistens. Det innebär motståndskraft mot en eller flera typer av antibiotika. Då går det inte längre att behandla med de typerna av antibiotika.

När en viss bakterie blir resistent mot flera olika typer av antibiotika kallas den för multiresistent.

Bakterier förökar sig snabbt

Bakterier förökar sig genom att bakteriecellen delar på sig. Det sker snabbt. En bakterie hinner dela sig flera gånger under en dag, ibland flera gånger varje timme.

Vid varje celldelning kan förändringar ske i arvsmassan. Det gör att de nybildade bakterierna kan få nya egenskaper. Bakterier som har egenskaper som gör att den lättare överlever kommer att få bäst möjlighet att föröka sig. Resistens är en sådan egenskap.

Resistens sprids snabbt

En bakterie som har utvecklat motståndskraft mot en viss sorts antibiotika kommer att få större möjlighet att leva vidare och föröka sig i en miljö där just den sortens antibiotika finns. På så sätt kan motståndskraft mot ett eller flera antibiotika snabbt bli vanlig om antibiotika används mycket.

Vissa bakterier kan dessutom byta arvsmassa med varandra. Det gör att antibiotikaresistens sprids snabbt.

Viktigast är det egna immunförsvaret

Det viktigaste skyddet mot bakterier är det egna immunförsvaret. Det är ett starkt försvar som på olika sätt reagerar snabbt för att förstöra bakterier som kan göra oss sjuka.

De allra flesta infektioner klarar kroppens immunförsvar av utan att vi behöver använda antibiotika. Vid vissa svårare infektioner är det däremot viktigt att sjukvården kan använda antibiotika och att de fungerar.

Smittar som andra bakterier

Resistenta bakterier smittar på samma sätt som alla andra bakterier.

Oftast är de resistenta bakterierna mindre sjukdomsframkallande än bakterier som är känsliga mot antibiotika. Därför är det framför allt personer med nedsatt immunförsvar som får infektioner med resistenta bakterier. Det kan till exempel vara äldre personer eller personer med andra sjukdomar. En annan riskgrupp är personer som vårdas på sjukhus och som opereras.

Viktigt att antibiotika bara används när det behövs

För att minska problemet med antibiotikaresistens är det viktigt att läkare bara skriver ut antibiotika när det är nödvändigt. Det behöver också vara en typ av antibiotika som endast påverkar den bakterie som har orsakat sjukdomen.

Antibiotika som påverkar många olika bakterier ska bara användas i situationer där de verkligen behövs.

Till toppen av sidan