Västra Götaland'da Hasta Ücretleri
Patientavgifter i Västra Götaland

Skriv ut (ca 8 sidor)
Skriv ut

Özet

Özet

Tedavi olmak için Västra Götaland Bölgesi tarafından işletilen bir sağlık ocağına veya Västra Götaland Bölgesinin anlaşmalı olduğu özel bir sağlık ocağına da gitseniz ödeyeceğiniz ücret aynıdır.

Hasta ücretini ilk elde banka kartınızla ödemeniz istenir. Kartla ödeme yapamıyorsanız ücreti düzenlenecek faturayla veya nakit olarak da ödeyebilirsiniz.

Visa mer

Ücretler

Ücretler

Västra Götaland’a dâhil sağlık ocaklarında doktor ziyareti   

Sağlık ocağını ziyaret  - günün her saatinde

SEK 100 (seçilmiş sağlık ocağı )
SEK 300 (diğer bir sağlık ocağı)

Ev ziyaretleri

SEK 200 (seçilmiş sağlık ocağı )
SEK 300 (diğer bir sağlık ocağı)

Diğer kliniklerde doktor ziyareti

Bölge müşterek faaliyetlerine/görevlerine dâhil aile hekimliği uzmanı doktoru ziyaret
Ev ziyareti

SEK 200

SEK 300 

Aile hekimliği içindeki diğer uzman doktorları ziyaret ve ev ziyareti

SEK 300

Jinekolog ziyareti
Ev ziyareti

SEK 200
SEK 300 

Diğer uzman doktorları ziyaret
Ev ziyareti

SEK 300
SEK 400

Aile hekimliği uzmanı veya sağlık ocağında görevli bir doktor tarafından sevk edinildiğinde  diğer uzman doktorlara yapılacak ilk ziyaret

SEK 100

Västra Götaland sağlık ocaklarında yardımcı sağlık hizmeti verenleri ziyaret 

Bölge hemşiresi, hemşire, sosyal danışman, psikolog vs. ziyareti. Arada tahlil için bırakılan kan örneği için de geçerlidir

SEK 50 (seçilmiş sağlık ocağı)SEK 100 (diğer bir sağlık ocağı)

Diğer sağlık ocaklarında yardımcı sağlık hizmeti verenleri ziyaret

Bölge hemşiresi, hemşire, sosyal danışman, psikolog vs. ziyareti. Arada tahlil için bırakılan kan örneği için de geçerlidir

SEK 100

Gençler Danışma Merkezinde sosyal danışman ziyareti  

SEK 0

Meslek hastalıkları uzmanı ve fizyoterapist ziyareti          

SEK 80

Fizyoterapist tarafından yapılan ev ziyareti                               

SEK 180

Nöbetçi merkez – sağlık ocağı (Västra Götaland’ın dışındaki sağlık ocakları)

Her gün 22.00-07.00 saatleri arasında

Doktor ve yardımcı sağlık hizmeti ziyareti

SEK 300

Diğer  

 

Sağlık bakımı, aşılar ve belge için özel bir fiyat listesi vardır

Grup halinde ziyaret/tedavi

SEK 50

Telefon, posta, e-posta vs. yoluyla reçete

SEK 0 

Hastaneye yatırıldığınızda günlük bakım ücreti

SEK 100

Ambulans ücreti, tek yön (çocuklar dahil)

SEK 150

Mamografi-Screening

SEK 0

Jinekolojik smear testi

SEK 100

Abdominal aort taraması

SEK 100

Yardımcı malzemelerin iadesi, denenmesi/düzeltilmesi veya kullanma alıştırmaları için ziyaret

*)

Hastaneye yatırılmayla sonuçlanan ziyaretin ücreti

*)

*) Ziyaret ettiğiniz sağlık hizmeti veren kuruma göre değişir 

Çocuklar ve gençler

Çocuk ve gençlerin hastalık bakımları 19 yaş dâhil ücrete tabi değildir.

Ücretsiz sağlık hizmetleri

Aşağıdaki belirtilen ziyaretler ücretsizdir:

 • Ana sağlık merkezini/ebe kliniğini ziyaret (MVC)   
 • Çocuk sağlığı merkezini ziyaret (BVC)  
 • Çocuk ve gençler psikiyatri kliniğini ziyaret (BUP)
 • Doğum kontrol usulleri ve kürtaj hakkında görüş almak için yapılan ziyaret    
 • Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince yapılan ziyaret  
 • Tutuklanmış/gözaltına alınmış ve cezaevinde bulunan bir kişi için yapılan ziyaret
 • Silahlı Kuvvetlerde temel askerlik ve ek askerlik eğitimi gören bir kişi için yapılan ziyaret
 • Sosyal yardım ve destek amacıyla sosyal danışmana yapılan ziyaret
 • Çocuk ve gençlere 19 yaş dâhil verilen tüm sağlık hizmetleri
 • Telefon ederek danışma  

30 dakikadan fazla beklediyseniz ödediğiniz ücret iade edilir

Västra Götaland Bölgesi tarafından işletilen bir sağlık ocağından randevu almışsanız verilmiş olan randevu saatinden sonra 30 dakikadan daha fazla bekletilmemeniz gerekmektedir. Daha uzun süre bekletildiğiniz takdirde ödediğiniz hasta ücretini geri alma hakkınız vardır. Bu takdirde de istediğiniz bakım ve tedavi yapılacaktır. Bu husus hastane aciline veya nöbetçi bir kliniğe yapılan ziyaretlerde geçerli değildir. Hasta ücreti, daha sonra değil güncel ziyaret sırasında geri ödenir. 

Verilen randevuya gelinmemesi halinde ücret

İptal ettirmeden verilmiş olan bir randevuya gelmediğiniz takdirde ödeyecek olduğunuz aynı hasta ücretini ödersiniz. Alınmış olan bir randevunun en geç 24 saat öncesinden iptal ettirilmiş olması gerekmektedir.  Hasta ücreti alınmayan bir randevuya gelmediğiniz zaman da sizden 100 kron ücret alınır. Bu ücret hastalık bakımı ücreti limitine (högkostnadsskyddet) dâhil edilmez. Gelinmeyen randevularda ücretsiz tedavi olma kartı (frikort) geçerli değildir. 

Faturayla ödeme

Hasta ücretini nakit olarak veya kart ile ödemediğiniz takdirde size bir fatura verilir.

Fäll ihop

Ayakta tedavilerde hastalık bakımı ücreti limiti 1100 kron

Ayakta tedavilerde hastalık bakımı ücreti limiti 1100 kron

Hastalık bakımı ücreti limiti ayakta tedavi kurumlarında bir yıllık bir dönem içinde belirli bir miktardan daha fazla hasta ücreti ödemenize gerek olmadığı anlamına gelir. Bölge kliniklerini ziyaretler sırasında, diğer bir il meclisi sınırları içindeki bir sağlık kurumunda ve anlaşmalı özel kliniklerde ödediğiniz ücretleri bir araya getirirsiniz. Miktar 1100 kron olan hastalık bakımı ücreti limitine ulaştığı zaman ücretsiz tedavi olma kartı (frikort) düzenlenerek size verilebilir.  

Hastalık bakımı ücreti limiti neleri kapsar?

Hastalık bakımı ücreti limiti (högkostnadsskyddet)  klinikteki bir doktoru örneğin bölge hemşiresi gibi yardımcı sağlık hizmeti veren bir görevliyi, bir fizyoterapisti veya bir psikoloğu ziyaret ettiğiniz zaman geçerlidir. Gerekli diş tedavisi denilen diş tedavisi yaptırma hakkınız varsa, hastalığınızın tedavi edilmesi nedeniyle diş tedavisi yaptırmanız gerektiğinde veya uzun süre devam eden bir hastalık veya engellilik yüzünden diş tedavisi yaptırdığınız zaman ödediğiniz tedavi ücretleri de bu limite dâhil edilir.

Hastalık bakımı ücreti limiti her şeyi kapsamaz. Örneğin aşağıda belirtilenler limit kapsamında değildir:

 • Aşılar
 • Koruyucu bakımlar örneğin mamografi ve jinekolojik sağlık kontrolü
 • Randevuya gelinmediği için alınan ücret
 • Belge düzenlenmesi ücreti
 • Hasta dosyası kopyası çıkarılması ücreti
 • Ambulansla nakil ücreti

Ücretsiz tedavi olma kartı (frikort)

Klinikleri ziyaret ettiğiniz (ayakta tedavi ) zaman ve bir yıl içinde hastalık bakımı ve tedaviniz için toplam 1100 kron ödediğinizde ücretsiz tedavi olma kartı alabilirsiniz. Ücretsiz tedavi olma kartı, kartın düzenlemesinde esas alınan ilk ziyaretten itibaren yani limitteki en eski ödeme tarihinden itibaren geriye kalan 12 aylık dönem içinde ücretsiz tedavi olma hakkı sağlar.  Bu kart ülke içindeki tüm sağlık kurumlarında geçerlidir.

Yapmanız gereken

Her ziyaret sırasında aldığınız makbuzu hastalık bakımı ücreti limiti kartına yapıştırınız veya personelden ödediğiniz ücretleri limit kartına kaydetmelerini rica ediniz. Limit kartını bulunduğunuz klinikten temin edebilirsiniz. Limit kartını beraberinizde getirmiş olmanız önem taşır.

Hasta ücretini verilen faturayla ödediğiniz takdirde ödemeyi yaptıktan 4-5 gün sonra hasta fatura düzenleme birimiyle (patientfaktureringen) irtibata geçiniz. Bu birim size ücreti ödediğinizi gösteren bir makbuz yollar. Bu makbuzu yapacağınız yeni bir ziyaret sırasında yanınıza alınız veya en yakın sağlık kliniğine gidiniz. Resepsiyon görevlileri ödediğiniz ücreti limit kartına kaydederler.

Ücretsiz tedavi olma kartı (frikort) düzenlenebilmesi için hasta olarak ne kadar ücret ödemiş olduğunuzu kontrol etmeniz önem taşır. 

Çocuk ve gençler

Aynı aileye mensup 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerin hastalık bakımı ücreti limiti müşterektir. Çocuklar için ödenen ücretler aynı ve tek bir karta işlenir.

Ücretsiz tedavi olma kartını (frikort) kaybedecek olursanız

Ücretsiz tedavi olma kartı düzenlendikten sonra da ödediğiniz hasta ücretlerinin kaydedilmiş olduğu hastalık bakımı ücreti limiti kartını veya size verilmiş olan makbuzları saklayınız. Bu takdirde, kartı düşürmüş veya başka bir şekilde kaybetmişseniz yeni bir kart ( geçerlilik süresi aynı) düzenlenmesi daha kolay olur. Bu konuda size en yakın klinik yardımcı olabilir.

Elinizde gösterebileceğiniz herhangi bir belgenin bulunmaması halinde de yeni bir kart düzenlenmesi mümkündür. Bu takdirde kartı düzenleyen klinikle veya kartı kullandığınız ve geçerlilik süresini kaydetmiş olan klinikle irtibata geçmeniz gerekir. 

Konut ile sağlık kurumu arasındaki seyahatlerde (sjukresor) hastalık bakımı ücreti limiti 1500 kron

Bu seyahatler için hastalık bakımı ücreti limitinden yararlanmak için bir yılda önce 1500 kron ödemiş olmanız gerekir.

Fäll ihop

Hastaneye yattığınız zaman ödenecek ücretler

Hastaneye yattığınız zaman ödenecek ücretler

Hastaneye yatırılan kişiler için hasta ücreti günde 100 krondur. 

İptal etmeden bir sağlık kurumunda kalarak yapılacak planlanmış bir müdahaleye gelmediğiniz takdirde 300 kronluk sabit bir ücret ödemek zorunda kalırsınız. İptalin üzerinde anlaşmaya varılan randevu saatinden en geç 24 saat önce yapılmış olması gerekir.

Tam gün aktivite tazminatı ( aktivitetsersättning) veya malulen emekli maaşı alan ve 40 yaşın altında olan hastalar her tedavi vesilesiyle 30 gün süreyle ücretin yarısını öderler. Bu hastalar 30 günden sonra her gün için 100 kron öder.

Hastanın ölmesi halinde tedaviyle ilgili hasta ücreti hastanın terekesi tarafından ödenir. 

Ücretsiz tedavi

Sağlık kurumlarında yatılı olarak yapılan bazı tedaviler ücretsizdir. Bu, örneğin aşağıda belirtilenler için geçerlidir:

 • 19 yaş dâhil çocuk ve gençler 
 • Bulaşıcı Hastalıklar Yasası gereğince tedavi gören kişiler
 • Tutuklanmış/ gözaltına alınmış veya cezaevinde yatan kişiler   
 • Silahlı Kuvvetlerde temel askerlik ve ek askerlik eğitimi gören kişiler.
 • İzin verilen ve 06.00 ve 24.00 saatleri arasında hastane dışında en az 12 saat kalan hastalar.

Bir sağlık kurumunda yatılı olarak tedavi görenler için hastalık bakımı ücreti limiti

Tedavileri yatılı olarak bir sağlık kurumunda yapılan hastalar her bir 30 günlük dönem için en fazla 1500 kron hasta ücreti öderler. Hastalık bakımı ücreti limitinin geçerli olduğu hasta ücreti ödenmeyen bu yatılı tedavi günleri Västra Götaland bölgesi içindeki bölge tarafından işletilen veya anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerlidir.  

Yatılı olarak bir sağlık kurumunda yapılan tedavilerde uygulanan hastalık bakımı ücreti limiti sadece Västra Götaland bölgesinde ikamet edenleri kapsar. Yararlanılacak ücret limiti bireyseldir ve diğer aile efradı hasta ücretleriyle birleştirilemez.

Tamamlayıcı tedavi ve rehabilitasyon, rehabilitasyon klinikleri

Tamamlayıcı tedavi, rehabilitasyon ve rehabilitasyon klinikleri hasta ücretleri yatılı olarak bir sağlık kurumunda yapılan tedavi ücretleri kadardır. Buna göre ikamet edilen il meclisinin tedaviyi onaylamasından sonra hasta günde 100 kron öder.

Ücretsiz tedavi yatılı olarak bir sağlık kurumunda tedavi gören yukarda belirtilenler için de geçerlidir. Yukardaki bölüme bakınız. 

Tamamlayıcı tedavilerde, rehabilitasyon ve rehabilitasyon kliniklerinde hastalık bakımı ücreti limiti geçerli değildir.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 8 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-01-02
Redaktör:

Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.