AKTUELLT

Ny enhet för vårdgarantiservice

Innehållet gäller Västra Götaland

Nu förstärks stödet till sjukhusen för att patienter som väntar på besök eller operation i Västra Götalandsregionen (VGR) ska få vård snabbare. En ny enhet för vårdgarantiservice ska hjälpa sjukhusen i arbetet med kökortning

VGRfokus har tidigare berättat om hur sjukhusen i flera år fått extra pengar för att korta vårdköer. Avsikten har varit att kunna erbjuda patienter vård hos andra vårdgivare när sjukhusen i VGR inte själva klarar vårdgarantin.

Under 2019 fanns 100 miljoner för sjukhusen att köpa vård för via andra regioners avtal med privata vårdgivare. När året var slut fanns fortfarande 30 miljoner kvar.

För att hjälpa fler patienter att få operation i tid inrättas nu en central enhet för vårdgarantiservice som ska vara ett stöd i sjukhusens arbete. Istället för att låta patienterna vänta i tre månader och därefter börja leta andra lösningar så ska sjukhusen nu börja sin planering så fort remissen kommer in.

Läs hela artikeln

Mer på 1177.se

Vårdgaranti i Västra Götaland

Till toppen av sidan