AKTUELLT

Risk för smitta vid fågelmatning

Innehållet gäller Västra Götaland

11 februari 2020
Hämtat från Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats:

Man kan få många fina upplevelser och lära sig mycket om fåglar genom att ha fågelutfodring. Men, det medför vissa risker för fåglar som besöker matplatserna och ett ansvar för den som sköter utfodringen. Sjukdomar är en av många naturliga processer som påverkar vilda djur. Sjuka fåglar vistas gärna vid foderbord för att enkelt få tillgång till foder, vilket medför att andra fåglar, du själv och dina husdjur blir utsatta för smittorisker. Om du följer de rekommenderade försiktighetsåtgärderna så minskas risken för att småfågelsjukdomar sprids genom fågelutfodringen.

Här följer några råd om vad du bör tänka på när du utfodrar fåglar både för fåglarnas och för din egen skull.

  • Använd fågelmatare av material som är lätt att hålla rent och som är konstruerade så att fåglarna inte kan sitta i, och förorena maten. Håll fågelmatare och marken under fågelmataren så rena som möjligt för att förhindra att fåglar kommer i kontakt med avföring. Foderspill ska inte bli liggande på marken där det blandas med avföring, då fåglar letar mat även där. Lägg gärna granris på marken, eller ha en uppfångningsbehållare täckt med finmaskigt nät under bordet.
  • Håll fågelmataren ren – Vid behov kan till exempel diskborste och diskmedel användas, eventuellt följt av en desinficering exempelvis med Virkon. Använd utrustning som inte kommer i kontakt med livsmedel och tänk på god ventilation och god hygien vid rengöringen så du inte utsätter dig själv för smittrisker.
  • Gör fågelmataren säker – Se till att fågelmataren inte har vassa spetsar och kanter. Även små sårskador kan bli inkörsportar för bakterier och virus, till exempel poxvirus, även hos i övrigt friska fåglar.
  • Använd foder av bra kvalitet - Släng allt foder som luktar unket, är vått eller ser mögligt ut. Förhindra även att skadedjur, till exempel gnagare, kommer åt fodret där det lagras.
  • Agera tidigt - Med bra förebyggande åtgärder minimerar du antalet sjuka eller döda fåglar vid ditt foderbord. Vid misstanke om sjukdomsutbrott bör matningen avbrytas helt under några veckor.

Läs om de sjukdomar som kan finnas vid fågelbordet

Till toppen av sidan