Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att förlänga de skärpa råden i Västra Götaland till den 13 december.

Skärpta råd till den 13 december

De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland till och med 13 december 2020.

  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

VGRfokus: Frågor och svar om skärpta råd

Folkhälsomyndigheten: Skärpta allmänna råd i Västra Götaland

Publikgräns på 50 personer

Nationella och regionala myndigheter har ett nära samarbete i arbetet med att minska smittspridningen i Västra Götaland. Länsstyrelsen har beslutat att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland. Beslutet är fattat på inrådan av Västra Götalands smittskyddsläkare och syftar till att bromsa smittspridningen.
Läs mer om publikgränsen på länsstyrelsens webbplats

Bakgrund till beslutet

Smittspridningen i Västra Götaland är nu av en sådan omfattning att Folkhälsomyndigheten i samråd med regionens smittskyddsläkare bedömer det som nödvändigt att börja tillämpa lokala allmänna råd.

Bakgrund till bedömningen baseras på en kraftig ökning i antalet smittade personer som har diagnosticerats med covid-19, en ökad belastning på hälso- och sjukvården samt ett ökat antal smittade personer inom särskilda boendeformer för äldre.

Inte fler än åtta personer vid sammankomst

Länsstyrelsen Västra Götaland har beslutat att det från och med 24 november, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Maxantalet på 8 personer gäller även för sittande publik. Undantaget är sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.
Läs mer på länsstyrelsens webbsida om sammankomster

På andra språk

The Public Health Agency of Sweden and infection control doctors have made a decision on stricter general advice for the residents of Västra Götaland. The aim is to reduce the rapid spread of Covid-19. The stricter advice is applicable until 13 December 2020, but may be extended.
Read more about stricter general advice

Om skärpta råd på arabiska

Om skärpta råd på finska

Om skärpta råd på somaliska

Om skärpta råd på tigrinja

Om skärpta råd på farsi

Information på andra språk finns också på Västra Götalandsregionens Facebooksida.

Till toppen av sidan