AKTUELLT

Så jobbar VGR för att upptäcka barn som far illa

Innehållet gäller Västra Götaland

29 november 2019: Hälso- och sjukvården har en viktig roll att upptäcka utsatta barn och det är något Västra Götalandsregionens, VGR, särskilda Barnskyddsteam jobbar med.

Nästan vart fjärde barn kan någon gång ha blivit utsatt för fysiskt våld av en närstående vuxen visar en rapport från Allmänna Barnahuset. I Västra Götaland handlar detta om ungefär 85 000 barn som riskerar att fara illa. Hälso- och sjukvården har en viktig roll att upptäcka utsatta barn och det är något Västra Götalandsregionens, VGR, särskilda Barnskyddsteam jobbar med genom att stötta hälso- och sjukvårdspersonal.

– Det finns ett enormt kunskapsbehov. Vår egen behovsanalys, med 500 svar från vårdpersonal i VGR, visar att över 90 procent av de svarande känner sig osäkra kring processen när barn far illa. Många vet inte vad som gäller och hur man ska gå tillväga för att göra en orosanmälan, säger Ulla Strandner, barnmorska och vårdenhetschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läs hela artikeln på VGRfokus

Till toppen av sidan