AKTUELLT

Patienter får fel information om vårdgarantin

Innehållet gäller Västra Götaland

28 augusti 2019: Sjukhusen i Västra Götalandsregionen (VGR) lyckas inte hålla vårdgarantin inom flera områden trots att det finns pengar att köpa vård för hos andra vårdgivare. Nu kräver patientnämnderna besked av regionstyrelsen.

Det är sjukhusens ansvar enligt lag att aktivt se till att patienterna får sin operation inom vårdgarantins 90 dagar.

– Som patient ska du inte behöva kunna lagen och ställa frågorna själv. Ser läkaren att garantitiden inte kan hållas ska denne tala om vilka alternativ som finns. Det är viktigt att vi alltid informerar patienterna om denna möjlighet, säger Levi Siljemyr, Koncernkontoret, VGR.

Samtliga sjukhus i VGR har fått besked om att de kan hänvisa patienter till privata vårdgivare runtom i Sverige. Räkningen för vården betalar VGR centralt. Att erbjuda patienter möjligheten till snabbare hjälp har inte belastat sjukhusens budgetar. Valet att tacka ja och resa de extra milen gör patienterna själva.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Till toppen av sidan