AKTUELLT

Ökad risk för hjärtmuskelsjukdom vid övervikt i unga år

Innehållet gäller Västra Götaland

7 juni 2019: Redan vid mycket lätt ökad vikt, under gränsen till övervikt, ökar risken för den ovanliga hjärtmuskelsjukdomen kardiomyopati. Det framgår av en studie som omfattar drygt 1,6 miljoner värnpliktiga män i Sverige, som följts från mönstring och ett par-tre decennier därefter.

Studien, publicerad i tidskriften Circulation, bygger på uppgifter om vikt och längd som registrerats vid mönstring för 1.668.893 män i Sverige under perioden 1969-2005. Uppgifterna kopplades sedan till andra register för uppgifter om vård för eller död i kardiomyopati. Som längst följdes männen under 46 års tid.

I studien identifierades 4.477 fall av kardiomyopati, som kan leda till hjärtsvikt, allvarlig rytmrubbning och plötslig hjärtdöd. Andelen diagnostiserade var alltså ett par-tre promille, snittåldern vid diagnos var 45 år och utfallet följde ett tydligt mönster.

Magra män (BMI under 20) hade mycket låg risk för kardiomyopati, men redan bland dem med vikt i övre normalområdet (BMI 22,5-25) var risken fördubblad jämfört med de smala. Risken ökade sedan starkt med stigande kroppsvikt och var mycket kraftigt förhöjd vid svår övervikt och fetma.

Det var vid så kallad dilaterad kardiomyopati, den vanligaste formen, som sambanden med fetma var som tydligast. Vid BMI 35 eller högre ökade risken åtta gånger. Vid denna form blir hjärtmuskeln försvagad med försämrad pumpfunktion. Kända orsaker är exempelvis vissa mediciner som används vid cancer, och vid missbruk av alkohol eller droger, men oftast kan ingen specifik orsak identifieras.

Läs hela artikeln

Mer på 1177.se

Dilaterad kardiomyopati, DCM

Hypertrofisk kardiomyopati, HCM

Övervikt och fetma hos barn

 

Till toppen av sidan