AKTUELLT

Unga idrottare kan behöva årslång paus efter korsbandsoperation

Innehållet gäller Västra Götaland

28 maj 2019: Nu förespråkas minst ett års rehab, och noggranna tester, innan unga personer återupptar knäkrävande idrott efter korsbandsoperation. Forskning visar att de som börjar idrotta igen relativt snabbt efter operation har kraftigt förhöjd risk för efterföljande korsbandsskador.

– Det absolut viktigaste är att låta rehabiliteringen ta tid. Varje månad man väntar vinner man väldigt mycket, säger Susanne Beischer, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och kliniskt verksam fysioterapeut.

Unga idrottare, framförallt de under 20 år, rekommenderas att förlänga sin rehabilitering till minst nio månader, helst ett år eller mer, samt se till att styrka och hoppförmåga återställs innan de återgår till idrott.

För att avgöra om en person är redo att återgå till idrott rekommenderas fysioterapeuter att noggrant och regelbundet utvärdera unga idrottare genom att använda frågeformulär och tester av lårmuskelstyrka och hoppförmåga. Detta sker i dag inom forskningssamarbetet Projekt Korsband där Göteborgs universitet är aktiv part.

Läs hela artikeln

Mer på 1177.se

Korsbandsskada

Korsbandsoperation

Råd om träning

 

Till toppen av sidan