AKTUELLT

Hot och våld mot ambulanspersonal

Innehållet gäller Västra Götaland

20 januari 2020: Hotfulla situationer är en del av vardagen för ambulanspersonal. – Att få ett förstärkt rättsskydd genom den nya lagen om sabotage mot blåljusverksamhet är viktig för oss. Men det räcker inte hela vägen för att vi ska kunna känna oss trygga på jobbet, säger ambulanssjukvårdare Mikael Pareklev.

– Ofta är det i samband med droger eller psykisk ohälsa men generellt handlar det om förväntningar som inte uppfylls. Och det har vi stor förståelse för. Men vi har ett arbetssätt som går ut på att vi ska göra en bedömning och prioritering av våra patienter för att de ska komma till rätt vårdnivå och få den snabbaste vården för just sin åkomma. Ibland förväntar sig människor att de ska få något av oss, exempelvis en viss medicinsk behandling eller att vi ska köra dem direkt till sjukhus. Och när detta inte sker så uppstår ibland situationer med inslag av hot och våld.
Läs hela artikeln på VGRfokus

Till toppen av sidan