AKTUELLT

Därför tar läkemedel slut

Innehållet gäller Västra Götaland

8 juli 2019: Varför tar läkemedel slut? Det finns inte en enskild orsak som kan förklara den ökande bristen på läkemedel, men det finns gemensamma nämnare; prispress och vinstmaximering. Sjukvård och sjukvårdsföreträdare har pressat priserna på läkemedel allt mer senaste 10 åren. Det påverkar läkemedelsföretagen plus att vinstkraven ständigt ökar. Precis som i alla branscher i en marknadsekonomi effektiviserar man då i alla led. Detta har lett till ett sårbart system utan utrymme för felmarginaler.

Dominoeffekt Unika preparat som drabbas av tillgänglighetsproblem känns av snabbt, men preparat där det finns generika eller parallellimport ger inte heller garantier för att en restnotering inte skapar problem i den svenska sjukvården.

Företagen produktionsplanerar med lång framförhållning, ofta upp till något år. Om ett företag får leveransproblem resulterar det i en brist som gör att konsumenter vänder sig till andra före tag.

Sverige prioriteras sällan Det kan vara mycket svårt att ställa om produktionen för att producera extra av en produkt om det uppstår brist i ett land. Om produktionsomställning ändå görs är upplevelsen att marknader prioriteras efter storlek och lönsamhet. Länder med större försäljningsvärde prioriteras ofta före förhållandevis små marknader som Sverige.
Läs hela artikeln

Källa Substans. Nr 2, 2019, Läkemedelskommitténs tidning i Västra Götaland

Till toppen av sidan