AKTUELLT

Broschyr med matråd vid cancer

Innehållet gäller Västra Götaland

22 maj 2019: Nu finns en ny broschyr med råd om mat för att må bra under och efter cancerbehandling. Den vänder sig till den som behandlas eller har behandlats för cancer. Foldern är tänkt att delas ut av vårdpersonal som exempelvis kontaktsjuksköterska eller dietist. Innehållet kompletterar den information som sedan tidigare finns om mat och cancer på 1177 på webben.

Vanligt att gå ned i vikt

Maria Lancha är dietist inom verksamhet onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har varit huvudansvarig för att ta fram underlag till foldern inom ett projekt som pågått under 2018 vid RCC Väst. Syftet med projektet är att öka möjlighet till jämlik vård med nutritionsstöd.

– För att må så bra som möjligt under och efter cancerbehandling är det viktigt att få tillräckligt med energi- och näring. Sjukdom och behandling kan göra det svårare att äta och då är det vanligt att gå ner i vikt. Kroppens ämnesomsättning fungerar annorlunda när man är sjuk. Den som går ner i vikt riskerar att förlora muskelmassa och tappa kraft, säger hon.

 Generella kortfattade kostråd

Innehållet är indelat i rubriker som beskriver olika problem som kan uppstå. Råden är generella och kortfattat beskrivna. Det handlar om allt från råd vid nedsatt aptit, viktnedgång och illamående, till råd för den som har mag- och tarmproblem eller behöver äta mat som är mjuk eller flytande.

Läs hela artikeln och beställ broschyren

Till toppen av sidan