AKTUELLT

Bäst i Sverige på strokevård

Innehållet gäller Västra Götaland

Medicinavdelning 9 på Alingsås lasarett har för andra året i rad utsetts till årets strokeenhet av det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

— Det här är hela lasarettets pris. Tack vare vårt goda samarbete mellan avdelningar och professioner ger vi våra patienter ett snabbt, effektivt och tryggt omhändertagande, säger Anna Lindh, avdelningschef för medicinavdelning 9.

Riksstroke är ett kvalitetsregister som kontrollerar att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Registret innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende samt patientens upplevelser, både under akutskedet och efter tre respektive tolv månader efter insjuknandet.

— Alingsås lasarett har Sveriges bästa strokevård enligt Riksstrokes kriterier. Det är ett litet lasarett som har arbetet fram bra rutiner. Vi på Riksstroke gratulerar Alingsås lasarett till ett fantastiskt jobb, säger Per Ivarsson, kanslichef på Riksstroke.

Till toppen av sidan