Aktuellt i Västra Götaland

Stort utbrott av fågelinfluensa

Innehållet gäller Västra Götaland

27 juli 2022: Under juli har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in en stor mängd rapporter om sjuka och döda vilda fåglar. Risken att den nu aktuella typen av fågelinfluensa smittar människor bedöms i nuläget vara mycket låg, enligt Folkhälsomyndigheten och det europeiska smittskyddscentret ECDC.

Havssula som vilar på en strand.
Havssula är en art som har drabbats av fågelinfluensan. Foto: Nicole Klesy/Pixabay

Sjuka och döda fåglar (eller andra vilda djur) betraktas som en sanitär olägenhet, i synnerhet där mycket med människor vistas, som längs stränder. En generell rekommendation är därför att undvika att röra eller hantera döda eller sjuka fåglar.
Om man behöver hantera döda fåglar rekommenderar SVA att man använder handskar eller vränger en plastsäck/plastpåse om djuret för att undvika direktkontakt.

Sprids normalt inte sommartid

I flera fall har fågelinfluensavirus hittats hos de döda fåglarna. Områden längs västkusten och på Gotland är särskilt drabbade av ökad och omfattande dödlighet bland vilda fåglar.
Fågelinfluensa sprids vanligtvis inte under sommaren. Utbrotten av fågelinfluensa sker normalt under vinterhalvåret, för att sedan klinga av helt till sommaren Vad vi nu ser, med fortsatt smittspridning och hög sjuklighet och dödlighet bland vilda fåglar mitt i sommaren, är ett helt nytt scenario. 

Kan smitta tamfågel

I Sverige har den omfattande dödligheten främst drabbat sillgrissla, havssula, tordmule och gäss, särskilt längs västkusten och på Gotland. Eftersom utbrottet nu också omfattar landlevande fåglar, som gäss, ökar risken för smitta till tama fåglar varför det är viktigt att undvika kontakt mellan tama och vilda fåglar. 

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

Till toppen av sidan