AKTUELLT I VÄSTRA GÖTALAND

Ett mässlingsfall i Göteborg

Innehållet gäller Västra Götaland

Ett fall av mässling har konstaterats på Bergsjöns vårdcentral hos en ovaccinerad vuxen person, där smittan har skett utomlands.

Det finns en viss risk för att personer ute i samhället kan ha blivit smittade. De kan då insjukna fram till och med den 4 maj, som läget är idag. Men detta datum kan komma att ändras om fler fall inträffar.
De flesta svenskar är dock vaccinerade, vilket gör att sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige idag. Kontakt- och smittspårning pågår, vilket innebär att man kartlägger de kontakter som den sjuke personer haft.
Patienter som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska ringa 1177 innan de söker vård.

Mer information finns på dessa webbplatser:
Smittskydd Västra Götaland
Bergsjöns vårdcentral

Till toppen av sidan