Aktuellt i Västra Götaland

Många onödiga samtal till 112

Innehållet gäller Västra Götaland

26 juli 2022: Allt för många ringer 112 SOS Alarm för att få hjälp med lättare åkommor. Stor belastning på 112 kan innebära att den som verkligen behöver snabb hjälp inte får den i tid. Numret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer då någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp. Ambulanser och akutvård måste gå till de mest behövande.

Ambulans kör utan blåljus på en gata
Ambulansverksamheten måste prioritera allvarliga sjukdomstillstånd och olyckor. Bild: Eng Foto

En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation. Du ringer 112 om det finns hot mot liv, hälsa, egendom eller miljö.
Ring inte 112 bara för att det är lång telefonkö hos 1177, din vårdcentral eller jourcentral.
Ambulansverksamheten måste prioritera allvarliga sjukdomstillstånd och olyckor.
På samma sätt ska du inte åka till akuten med lättare besvär. Ofta innebär ändå att du prioriteras ned och får vänta länge innan en läkare tittar på dig.

När du ska ringa 1177

Många samtal till SOS Alarm ska egentligen gå till 1177 där du kan få sjukvårdsrådgivning. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Du kan också få råd om vad du kan göra själv, så kallad egenvård.
Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt. Är det lång telefonkö ska du inte ringa 112.

Råd på 1177.se

Det är inte alla sjukdomar och besvär som kräver sjukvård. Ibland kan du behandla dig själv hemma. Här på 1177.se kan du få mer kunskap om många sjukdomar och besvär och vad du kan göra själv.
Läs mer om vanliga symtom, hur du kan lindra dem och när du bör söka vård.

Sjukvårdens larmcentral

Om du befinner dig i Västra Götaland och ringer 112 och behöver vård, kopplas du vidare till Sjukvårdens larmcentral. Det är en regional enhet för mottagning av medicinska nödsamtal som inkommer via 112. I samtalet intervjuas den hjälpsökande av sjukvårdspersonal. Hjälpen kan sedan bestå av ambulans, mobilt akutvårdsteam eller ett psykiatriteam.

Till toppen av sidan