2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Just nu är det många som ringer till 1177 i Västra Götaland.Det här meddelandet avser Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177 som ej har symtom, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram och kötiderna kan bli extra långa. Vid allmänna frågor om covid, smittspårning, vaccination, provtagning mm, läs på 1177.se eller ställ en fråga till chatboten.

Aktuellt i Västra Götaland

Många frågor skapar långa telefonköer

Innehållet gäller Västra Götaland

12 januari: På grund av den höga smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland är det extremt många som ringer 1177. Telefonköerna har därmed blivit långa. – De som drabbas är de som har symtom och som behöver hjälp, bedömning, råd och hänvisning till rätt vårdnivå. De får nu vänta betydligt längre i telefonkön än tidigare, säger Jill Johansson, verksamhetschef för 1177 Vårdguiden i telefon i Västra Götalandsregionen.

De flesta frågorna handlar om covid-19: provtagning, varför provsvaret dröjer, vaccination, smittspårning, covidbevis, tillfrisknandeintyg och liknande. Ofta ställer de inringande en mängd följdfrågor. Många som ringer in tror att 1177 Vårdguiden på telefon arbetar med alla slags hälso- och sjukvårdsfrågor. Så är det inte.
– Vårt huvuduppdrag är att göra medicinska bedömningar när man är sjuk och behöver råd för hur man ska göra, om man behöver söka vård eller inte, poängterar Jill Johansson.

Till toppen av sidan