Långa väntetider till telefonnumret 1177 i Västra Götaland

Just nu är det många som ringer 1177. Sjuksköterskorna kan inte hjälpa till med att boka tid för vaccination, provtagning, lämna ut provsvar eller hjälpa till med smittspårning.
Det mesta av informationen som rör covid-19 finns här på 1177.se.
Du kan också få svar från en chatbot som nås via startsidan.

AKTUELLT I VÄSTRA GÖTALAND

Aktuellt läge om säkerhet och vaccin mot covid-19

Innehållet gäller Västra Götaland

22 april 2021:Här kan du läsa om hur myndigheterna bedömer vacciner mot covid-1 9 och deras säkerhet.

Oöppnade vaccinampuller
Det ställs mycket höga krav på vacciners säkerhet. Foto: Daniel Schludi, Unsplash

Rekommendation om åldersgräns på 65 år för Astra Zenecas vaccin kvarstår

Rekommendationen om att personer som är yngre än 65 år inte bör vaccineras med Astra Zenecas vaccin kvarstår tills vidare. Personer under 65 år som redan har fått en dos av bör istället erbjudas en andra dos av så kallade mRNA-vaccin, som PfizerBiontech eller Moderna.
Samtidigt bedömer både Folkhälsomyndigheten och Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, att Astra Zenecas vaccin är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Till dig som är yngre än 65 år och som de senaste 14 dagarna fått Astra Zenecas vaccin

Är du yngre än 65 år och har vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 de senaste 14 dagarna, ska du vara uppmärksam på vissa symtom.
Läs mer på 1177.se på vad du ska vara uppmärksam på

EMA har utrett Janssens vaccin

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har utrett en möjlig koppling mellan Janssens vaccin och mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar och ibland blödning. Vaccinet är godkänt inom EU, men har ännu inte börjat användas i Sverige. EMA menar att fördelarna med Janssens vaccin uppväger riskerna för biverkningar.
Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Hur godkänns vacciner?

Läkemedelsverket godkänner att vacciner får säljas och följer upp effekt och säkerhet efter godkännandet. De flesta vacciner godkänns gemensamt inom EU och Läkemedelsverkets utredningsarbete sker oftast i samverkan med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Det ställs mycket höga krav på vacciners säkerhet, både i bedömningen av deras nytta-riskprofil men också vad gäller innehåll, tillverkning, förvaring och hur de används.
Innan ett vaccin godkänns ska tillverkaren lämna in dokumentation från kliniska prövningar som omfattar studier av både säkerhet och effekt, och beskrivning av innehåll och tillverkning av vaccinet.
Källa: Läkemedelsverket
Läs mer om godkännande av vacciner på Läkemedelsverkets webbplats

Är det bättre att bli sjuk i covid-19 än att ta coronavaccin?

Det innebär större risk att genomgå en smittsam sjukdom än att ta vaccin. Många infektionssjukdomar kan orsaka långvariga medicinska besvär. Covid-19 är dessutom en allvarlig och oberäknelig sjukdom och nyttan med att vaccinera sig är mycket större än risken att drabbas av en allvarlig biverkning.
Läs mer om falska påståenden om vaccin på Läkemedelsverkets webbplats

Vilka biverkningar kan uppkomma när man vaccinerar sig mot covid-19?

De vanligaste biverkningarna vid vaccinering är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Dessa är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. De är oftast milda och går över efter någon dag.
All behandling med läkemedel medför en viss risk för biverkningar när de används. Läkemedel och vacciner blir bara godkända om nyttan är betydligt större än risken vid avsedd användning.
Källa: Läkemedelsverket
Läs om hur du gör för att rapportera biverkningar
Läs fler frågor och svar om vaccin mot covid-19 på Läkemedelsverkets webbplats

Vad innehåller vaccinerna mot covid-19?

Varje vaccin innehåller ett eller flera virusspecifika ämnen som skyddar mot covid-19. Liksom andra läkemedel kan vacciner också innehålla olika typer av hjälpämnen. I bipacksedeln för varje godkänt läkemedel och vaccin finns en fullständig innehållsförteckning. I de vacciner mot covid-19 som nu är godkända finns inte konserveringsmedel, ägg, laktos eller adjuvans (medel som förbättrar effekten av ett annat läkemedel eller behandling. Red:s anm)
Källa: Läkemedelsverket
Läs fler frågor och svar om vaccin mot covid-19 på Läkemedelsverkets webbplats

How do we know that COVID-19 vaccines are safe?

There are strict protections in place to help ensure the safety of all COVID-19 vaccines. Before receiving validation from WHO and national regulatory agencies, COVID-19 vaccines must undergo rigorous testing in clinical trials to prove that they meet internationally agreed benchmarks for safety and effectiveness.
Källa: Världshälsoorganisationen, WHO
Läs mer om vaccin mot covid-19 på WHO:s webbplats

Var kan jag fler frågor och svar om vaccination mot covid-19?

Läkemedelsverket: Frågor och svar om vaccination mot covid-19
Krisinformation.se: Frågor och svar om vaccination mot covid-19
Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om vaccination mot covid-19
1177.se: Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Till toppen av sidan