Aktuellt i Västra Götaland

Aktuellt läge om säkerhet och vaccin mot covid-19

Innehållet gäller Västra Götaland

26 april 2021:Här kan du läsa om hur myndigheterna bedömer vacciner mot covid-1 9 och deras säkerhet.

Oöppnade vaccinampuller
Det ställs mycket höga krav på vacciners säkerhet. Foto: Daniel Schludi, Unsplash

Tillåtet att välja Astra Zeneca för de yngre som tidigare fått en första dos

De som är under 65 år och redan fått en första dos av Astra Zenecas vaccin, kan även få sin andra dos av samma vaccin om de särskilt önskar det.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Rekommendation om åldersgräns på 65 år för Astra Zenecas vaccin kvarstår

Rekommendationen om att personer som är yngre än 65 år inte bör vaccineras med Astra Zenecas vaccin kvarstår tills vidare. Personer under 65 år som redan har fått en dos av bör istället erbjudas en andra dos av så kallade mRNA-vaccin, som PfizerBiontech eller Moderna.
Samtidigt bedömer både Folkhälsomyndigheten och Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, att Astra Zenecas vaccin är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

EMA har utrett Janssens vaccin

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har utrett en möjlig koppling mellan Janssens vaccin och mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar och ibland blödning. Vaccinet är godkänt inom EU, men har ännu inte börjat användas i Sverige. EMA menar att fördelarna med Janssens vaccin uppväger riskerna för biverkningar.
Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Är det bättre att bli sjuk i covid-19 än att ta coronavaccin?

Det innebär större risk att genomgå en smittsam sjukdom än att ta vaccin. Många infektionssjukdomar kan orsaka långvariga medicinska besvär. Covid-19 är dessutom en allvarlig och oberäknelig sjukdom och nyttan med att vaccinera sig är mycket större än risken att drabbas av en allvarlig biverkning.
Läs mer om falska påståenden om vaccin på Läkemedelsverkets webbplats

Vilka biverkningar kan uppkomma när man vaccinerar sig mot covid-19?

De vanligaste biverkningarna vid vaccinering är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Dessa är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. De är oftast milda och går över efter någon dag.
All behandling med läkemedel medför en viss risk för biverkningar när de används. Läkemedel och vacciner blir bara godkända om nyttan är betydligt större än risken vid avsedd användning.
Källa: Läkemedelsverket
Läs om hur du gör för att rapportera biverkningar

Läs fler frågor och svar om vaccin mot covid-19 på Läkemedelsverkets webbplats

Vad innehåller vaccinerna mot covid-19?

Varje vaccin innehåller ett eller flera virusspecifika ämnen som skyddar mot covid-19. Liksom andra läkemedel kan vacciner också innehålla olika typer av hjälpämnen. I bipacksedeln för varje godkänt läkemedel och vaccin finns en fullständig innehållsförteckning. I de vacciner mot covid-19 som nu är godkända finns inte konserveringsmedel, ägg, laktos eller adjuvans (medel som förbättrar effekten av ett annat läkemedel eller behandling. Red:s anm)
Källa: Läkemedelsverket
Läs fler frågor och svar om vaccin mot covid-19 på Läkemedelsverkets webbplats

Var kan jag läsa frågor och svar om vaccination mot covid-19?

Läkemedelsverket: Frågor och svar om vaccination mot covid-19
Krisinformation.se: Frågor och svar om vaccination mot covid-19
Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om vaccination mot covid-19
1177.se: Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Till toppen av sidan