AKTUELLT I VÄSTRA GÖTALAND

Låg risk för smittspridning av det nya coronaviruset

Innehållet gäller Västra Götaland

21 februari 2020: Risken för spridning i Sverige av coronavirussjukdomen covid-19, bedöms för närvarande som låg, men i och med det omfattande resandet i världen går det inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet.

Det är Folkhälsomyndigheten som har ansvar för Sveriges som ska stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Nedanstående är hämtat från Folkhälsomyndighetens webbsida med frågor och svar om coronavirussjukdomen covid-19.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.

Hur stor är risken att smittan sprids i Sverige?

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige. I samband med importfall kan enstaka fall förekomma innan smittan stoppas.

Hur sjuk blir man av det nya coronaviruset?

De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Kunskapen om viruset utvecklas hela tiden.

Finns det vaccin mot det nya viruset?

Nej. Inget vaccin finns.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Hur smittar viruset?

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Behöver jag vidta några åtgärder även om jag känner mig frisk efter resa från drabbade regioner?

Nej, du kan leva som vanligt om du inte har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring då telefonnummer 1177. Om du senare blir sjuk, kontakta vården via telefon och berätta om dina symtom och var du har rest.

Vad heter den nya sjukdomen och det nya viruset?

WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset ska vara covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Viruset som orsakar covid-19 har fått namnet SARS-CoV-2.

Mer information

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om coronavirussjukdom covid-19

Följ utvecklingen dag för dag

Sverige har en stark smittskyddsorganisation

Ingen spridning av det nya coronaviruset i Sverige

ENGLISH: FAQ about the noven coronavirus 2019-nCoV

Till toppen av sidan