AKTUELLT I VÄSTRA GÖTALAND

Låg risk för allmän smittspridning av det nya coronaviruset

Innehållet gäller Västra Götaland

26 februari 2020 kl 19:20: Folkhälsomyndigheten bedömer nu att risken är hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den senaste tidens utveckling i omvärlden. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg.

En person som nu vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har testats positivt för det nya coronaviruset. Personen mår väl. Läs mer om det bekräftade fallet.

Det är Folkhälsomyndigheten som har ansvar för Sveriges som ska stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Nedanstående är hämtat från Folkhälsomyndighetens webbsida med frågor och svar om coronavirussjukdomen covid-19.

Vilka är symtomen på smitta med det nya viruset?

Luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.

Hur stor är risken att smittan sprids i Sverige?

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer att risken nu är hög för importfall, alltså att personer har smittats utomlands men upptäcks i Sverige. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg.

Folkhälsomyndigheten gör återkommande riskbedömningar varje vecka. Nya bedömningar görs utifrån analys av den senaste tidens utveckling i omvärlden och bygger på uppgifter främst från Världshälsoorganisationen WHO och den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Hur sjuk blir man av det nya coronaviruset?

De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Kunskapen om viruset utvecklas hela tiden.

Finns det vaccin mot det nya viruset?

Nej. Inget vaccin finns.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Hur smittar viruset?

I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Behöver jag vidta några åtgärder även om jag känner mig frisk efter resa från drabbade regioner?

Nej, du kan leva som vanligt om du inte har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber – ring då telefonnummer 1177. Om du senare blir sjuk, kontakta vården via telefon och berätta om dina symtom och var du har rest.

Vad heter den nya sjukdomen och det nya viruset?

WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset ska vara covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Viruset som orsakar covid-19 har fått namnet SARS-CoV-2.

Mer information

vgregion.se
Bekräftat fall av coronavirusinfektion i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om coronavirussjukdom covid-19

Förändrad riskbedömning för fall av covid-19 i Sverige

Följ utvecklingen dag för dag

Sverige har en stark smittskyddsorganisation

ENGLISH: FAQ about COVID-19

1177 Vårdguiden

Läs om när du behöver kontakta vården

Till toppen av sidan