AKTUELLT I VÄSTRA GÖTALAND

Stor risk för smittspridning av covid-19

Innehållet gäller Västra Götaland

20 maj: Det finns smittspridning av coronavirusinfektion covid-19 i samhället i Västra Götaland. För de flesta är covid-19 en lindrig sjukdom. Fokus ligger på att begränsa smittspridning för att skydda de grupper som löper ökad risk att få allvarliga symtom.

Frågor och svar

Folkhälsomyndighetens webbplats innehåller mycket med information kring covid-19. Här finns bland annat Frågor och svar.
Mycket med information finns också på Krisinformation.se
SVT har också frågor och svar.

Till dig som har en ökad risk att bli svårt sjuk vid covid-19

Du som är över 70 år eller har vissa sjukdomar har en ökad risk att bli svårt sjuk om du skulle få covid-19. Här kan du läsa om riskfaktorer och vad du kan göra för att minska risken att smittas.

Graviditet

Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga. Läs mer

När behöver jag kontakta vården?

Svaren finns i en artikel på 1177.se om covid-19. Den handlar om också om behandling och symtom.
Du kan också göra en självskattning som består av ett test på nätet.

För att avlasta vården och minska risken för smittspridning, kan du bli erbjuden ett digitalt vårdmöte i form av ett videosamtal med vårdpersonal.

Egenvård

De flesta som får covid-19 får lindriga symtom som brukar gå över av sig själv. Här får du tips på vad du kan göra själv för att det ska kännas bättre och när du ska söka vård.
Egenvård vid lindriga symtom av covid-19

Akutvården räcker till

Coronapandemin har inneburit att människor undviker att söka hjälp trots att de egentligen behöver ordinarie vård. Är du osäker och behöver sjukvårdsrådgivning? Ring 1177. Att dra sig för att söka vård kan ge allvarliga konsekvenser.
Boka inte av ditt läkarbesök om du är symtomfri.

Utvecklingen i Västra Götaland

Det finns smittspridning av coronavirusinfektion covid-19 i samhället. Antalet personer som insjuknar ökar.
Här finns uppdaterad information om covid-19 och läget i Västra Götaland.

Regional lägesrapport över antal fall i Västra Götaland

För de flesta är covid-19 en lindrig sjukdom. Fokus ligger på att skydda de grupper som löper ökad risk för att få allvarliga symtom. Det vill säga gamla och personer med allvarlig underliggande sjukdom, till exempel hjärt- och lungsjukdom.

Information till äldre

Viktiga råd från Smittskydd Västra Götaland

Det är viktigt att alla tar ansvar för att smittspridningen begränsas. Ditt ansvar är:

 • att ha en god handhygien.
 • att inte hosta och nysa på ett sätt som kan sprida infektioner.
 • att endast besöka sjukvård om du är kallad som patient, har avtalat med personal eller söker akut sjukvård. 
 • att undvika inte nödvändiga besök på kommunala boenden. Läs om regeringens förbud mot besök på äldreboenden.
 • att du begränsar fysiska kontakter med andra människor och håller avstånd på till exempel restauranger, arbetsplatser, i kollektivtrafik och liknande.
 • att du avstår från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och vid högtider.
 • att du avstår från inte nödvändiga resor.

Om du har symtom från luftvägarna

Alla som har luftvägsinfektion ska isolera sig i hemmet tills symtomen gått över och ytterligare 2 dygn. Du ska alltså inte gå till förskola, skola eller jobb och inte heller till fritidsaktiviteter och affärer.

För dig som är 70 år eller äldre gäller dessutom:

 • Att du ska minimera dina kontakter med andra personer så mycket som möjligt, för att undvika smitta.
 • Att du bör helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel samt undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker.

Läs mer om att skydda dig själv och andra på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer om riskgrupper på Krisinformation.se.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19

Den som vill ställa allmänna frågor om covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Vårdpersonal och patienter prioriteras vid provtagning

Just nu är det många som ringer 1177 och vill bli provtagna för covid-19. 
Västra Götalandsregionen har inte möjlighet att testa alla som vill veta om de har eller har haft covid-19. Prioriterade målgrupper är patienter, personer i riskgrupp samt personal inom vård och omsorg.

De grupper som prioriteras i provtagningen är patienter, personer i riskgrupp samt personal inom vård och omsorg. I dagsläget har Västra Götalandsregionen inte möjlighet att provta invånare som har måttliga symtom eller vill veta om de redan har genomgått infektionen. Det är alltid läkare som avgör vem som behöver provtas.

Om du känner dig mycket sjuk ska du ringa din vårdcentral eller telefonnummer 1177. Men de flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Folkhälsomyndigheten utreder just nu vilka riktlinjer som bör gälla när man påvisar antikroppar vid ett blodprov.

Västra Götalandsregionen ökar successivt kapaciteten för provtagning och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för provtagning.

Smittskyddsläkaren om covid-19

Råd och rekommendationer från biträdande smittskyddsläkare Gunilla Ockborn, för att minska smittspridning.

Mer information

Smittskydd Västra Götaland

Information till allmänheten

Vgregion.se

Aktuellt om covid-19

VGRfokus

Gott om skyddsvisir till vården

Smittskyddsläkare: -Vi måste skärpa till oss nu!

Uppmaningen: Boka inte av ditt vårdbesök

Text och film: Råden till dig som är 70+ för att minska smittspridningen

Viktigt med rätt skyddsutrustning vid rätt tillfälle

Rutiner och nya vanor underlättar isolering

Smittskyddsläkaren om smittorisker, isolering hemma och annat viktigt

Facebook

1177 Vårdguiden Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten

Om covid-19 (pdf)

Frågor och svar om coronavirussjukdom covid-19

Om riskgrupper

Följ utvecklingen dag för dag

1177.se

Covid-19 och om när du behöver kontakta vården

Till dig som har en ökad risk att bli svårt sjuk vid covid-19

Vad kan jag göra själv om jag får covid-19?

Goda matvanor stärker immunförsvaret

Covid-19 Other languages

Vad gör Folkhälsomyndigheten?

Länsstyrelsen Västra Götaland

Information om coronaviruset

Närhälsan

Gå inte direkt till en vårdmottagning om du har förkylningsbesvär. Ring Närhälsan eller 1177.  Behöver du söka vård för enklare besvär kan du boka ett videobesök med läkare, sjuksköterska eller psykolog i appen Närhälsan Online.
Planerade besök för patienter 70 år och över genomförs digitalt eller genom hembesök.

Så här jobbar Närhälsan med covid-19

Kommuner i Västra Götaland

Sedan den 1 april råder besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Läs mer om hur din kommun jobbar med covid-19.
Kommunlista

Västtrafik

Nu måste extra hänsyn tas till medpassagerare, förare och annan personal. Läs mer om kollektivtrafiken.

Krisinformation.se

Myndigheterna om det nya coronaviruset

För dig som är anställd i VGR

Film: Skydd mot covid-19

Intranätsida: Läs om sjukskrivning, mötesregler och vad som gäller på jobbet.

Regionala riktlinjer, vårdhygieniska rutiner med mera

VGRfokus: Viktigt med rätt skyddsutrustning vid rätt tillfälle

Direktsända och inspelade pressträffar

Västra Götalandsregionen

Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Varje dag kl 14.00

Isolering ökar risken för våld

När allt fler isolerar sig hemma på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer. Oro, stress och ekonomisk osäkerhet ökar risken ytterligare att förövare använder våld. Det blir också svårare för dig som är utsatt att söka hjälp.
För barn som redan lever i en utsatt hemmiljö ökar risken för våld och övergrepp.
Läs mer

Folktandvården i Västra Götaland

Du som är symtomfri kan vända dig till Folktandvården som vanligt. Om du däremot känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber behöver du boka om din tid.
Kontakta din klinik vid frågor.

Läs mer om hur Folktandvården påverkas av covid-19

Om du behöver tandvård

Folktandvården tar emot patienter – på klinik och digitalt

Sjukresor i Västra Götaland

Till och med 31 augusti 2020 gäller andra regler för sjukresor.

 • Ersättning för sjukresa betalas också för resor från tillfälligt boende även om det inte är patientens folkbokföringsadress.
 • Ersättning betalas för parkeringsavgifter och trängselskatt på grund av att patient nu tar egen bil, även de som vanligtvis åker sjukresetaxi.
 • Patienter som är 70 år eller äldre och behöver vård, får åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården trots att de inte uppfyller krav på sjukresa (medicinsk bedömning).

Läs mer om sjukresor i Västra Götaland

Ändring av vissa patientavgifter

Ingen patientavgift vid sen avbokning

Som patient inom Västra Götalandsregionen, ska du inte komma till vården om du känner sig sjuk, förkyld eller har luftvägsbesvär. Det ska finnas en möjlighet att boka av besöket i sista stund. Om du avbokar ditt besök senare än 24 timmar innan din avtalade besökstid, kommer du inte att behöva betala en avgift för detta under perioden 1 maj till den 31 augusti 2020.

Extra avgift på 100 kr vid hembesök tas tillfälligt bort för 70+

Den extra avgiften på 100 kronor vid hembesök tas tillfälligt bort för personer som är 70 år och äldre, samt för personer som tillhör en riskgrupp och där vårdpersonal gör bedömningen att patienten inte bör komma till en mottagning. Beslutet gäller till 31 augusti 2020.

Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland

Information på teckenspråk (film)

På webbplatsen krisinformation.se finns teckenspråkstolkad och syntolkad information om covid-19

Region Stockholm: Minska risken att bli sjuk

Information på lätt svenska

Psykiskt stöd

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Bland annat har Röda Korset inrättat en stödlinje för dig som känner dig orolig och stressad av coronakrisen.

Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU

SU erbjuder digitalt krisstöd under pågående pandemi. Det innebär praktiska råd, medmänsklighet och psykosocialt stöd. Ett krisstödscenter erbjuder bokningsbara tider för digitala möten.

Boka tid på det digitala krisstödcentret

Läs mer om krisstöd

1177.se

Att hamna i kris

Äldrelinjen

För dig som är över 65 och som känner behöver prata med någon.

Vill du hjälpa till?

Pandemin har skapat ett stort samhällsengagemang. Vill du hjälpa Västra Götalandsregionen och ge en hjälpande hand i vården eller kanske donera skyddsutrustning eller andra varor? Du kanske har kompetens inom IVA och anestesisjukvård?

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Till toppen av sidan