Aktuellt i Västra Götaland

Om covid-19 och vaccination i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Här kan du läsa om arbetet med covid-19 och vaccination i Västra Götalandsregionen.

Har du förkylningssymtom, stanna då hemma och undvik att träffa andra. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar och även den som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.
I Västra Götaland finns det många lediga tider och dropin-platser för vaccination och påfyllnadsdoser.

Vaccination skyddar mot svår sjukdom

Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det är viktigt att ta tre doser för att få ett så bra skydd som möjligt.
Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd. Du kan med andra ord bli sjuk i covid-19 fast du är vaccinerad men då får du oftast bara en lindrig sjukdom.
Här kan du se lediga tider och platser för vaccination

Provtagning

De flesta behöver inte lämna prov vid symtom på covid-19.
Du kan dock behöva lämna prov om en sjuksköterska eller läkare ber dig göra det. Det gäller även barn.

Har du symtom ska du lämna prov om något av följande stämmer på dig:

 • Du arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom äldreomsorg.
 • Du arbetar inom omsorg av personer som har en hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Du bor på ett äldreboende, har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • Du bor på ett LSS-boende och har en hög risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.
 • Du får behandling med dialys.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.

Munskydd

Bruket av munskydd trappas ned. Från och med 30 augusti används munskydd av personal inom vård och omsorg inom två meter till patient eller omsorgstagare. Verksamheter kan efter lokal riskbedömning lägga sig på en högre eller lägre risknivå.

Ta hänsyn till riskgrupper och vårdpersonal

Förutom att vaccinera sig är det extra viktigt att du tänker på att skydda våra utsatta riskgrupper. För de i riskgrupp kan en infektion få allvarliga följder och konsekvenserna av ett ökat antal fall med covid-19 kan också bli påfrestande för vården under semesterperioden, då många vårdanställda är på välbehövlig semester. Tänk också på att stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Vaccinet Nuvaxovid

Västra Götalandsregionen erbjuder det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid. Vaccinet är godkänt från 18 år och finns tillgängligt hos vissa vaccinatörer.

Se vilka vaccinatörer som kan vaccinera med Nuvaxovid

Vissa av sjukhusens specialistmottagningar tillhandahåller vaccinet för de som bedöms behöva Nuvaxovid. Om du av medicinska skäl, till exempel svår allergi eller svår imnunosuppression, behöver vaccineras med Nuvaxovid kan du vända dig till din behandlande läkare.

I dagsläget rekommenderas inte Nuvaxovid till gravida eller ammande kvinnor. Det finns ännu inte tillräckligt med data kring vaccination av gravida med Nuvaxovid.

Nuvaxovid ges med 3-7 veckors intervall mellan dos 1 och dos 2, följt av en påfyllnadsdos minst tre månader senare. Man behöver inte börja om eller ge någon extra dos om det går längre tid än sju veckor mellan dos 1 och 2 eller mer än tre månader till påfyllnadsdosen.

Vaccinera dig mot covid-19

Du kan vaccinera dig hos valfri vaccinationsmottagning/vårdcentral. Det behöver inte vara på samma ställe som du tagit en tidigare vaccindos.

Hitta tider och platser för vaccination mot covid-19

Läs mer om hur du gör för att vaccinera dig mot covid-19

Hälsodeklaration för vaccination mot covid-19

Ny vaccindos från 1 september

Från och med 1 september 2022 rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos inför höst- och vintersäsongen för grupper med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom.

 • Du som är 65 år och äldre samt du som är 18 år och äldre och tillhör en riskgrupp rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos från 1 september. Rekommendationen gäller alla som har en ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom så som gravida, personer med nedsatt immunförsvar, personer med hjärt- och lungsjukdom. Läs mer om riskgrupper och se hela listan på Folkhälsomyndighetens webbplats.
  Du som är 80 år och äldre är välkommen till din vårdcentral för vaccination.
  Du som är 65 år och äldre samt du som hör till en riskgrupp är välkommen till valfri vaccinationsmottagning i Västra Götaland.
 • Du som är 18-64 år men inte tillhör en riskgrupp rekommenderas fortsättningsvis vaccination med tre doser. Du som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos kan göra det från 1 september. Vaccination sker på valfri vaccinationsmottagning i Västra Götaland.

Det ska ha gått 4 månader sedan den senaste dosen. 

Smittspårning

Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 ska dock även fortsättningsvis smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.
Mer om smittspårning på Folkhälsomyndighetens webbplats

Telefontjänster

Regional telefontjänst

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att gå in och läsa på 1177.se. Via telefontjänsten får du allmän information om vaccination mot covid-19. Det är samma information som finns på 1177.se.
Obs! Du kan inte få hjälp med boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: 09.00-16.00

113 13 Sveriges nationella informationsnummer 

Ett viktigt telefonnummer är 113 13 som är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för få information om covid-19, allvarliga olyckor och kriser.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Telefontjänst på andra språk

Telefonlinje som bemannas av hälsokommunikatörer som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska. Telefonnumret är 08-123 680 00.
Läs mer om telefontjänsten på andra språk

Läkemedelsupplysningen

Läkemedelsupplysningen svarar på frågor om dina mediciner och även om vacciner. Telefonnummer 0771-46 70 10. Öppet helgfria vardagar 08.00-18.00.
Läs mer om Läkemedelsupplysningen

Frågor och svar

Glad illustrerad figur med ett headset. Figuren är inuti en pratbubbla.

Den mesta informationen du behöver finns på 1177.se. Om du tycker det är svårt att hitta kan du prova att ställa en fråga till chattbotten.
Det finns också en sida med Frågor och svar om vaccination.

Regler för att besöka sjukhus

Det finns vissa restriktioner och rekommendationer för besök på sjukhus.
Här kan du se vad som gäller för de olika sjukhusen:

Alingsås lasarett

Angereds närsjukhus

Frölunda specialistsjukhus

Kungälvs sjukhus

NU-sjukvården

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Skaraborgs sjukhus, SKAS

Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS

Till toppen av sidan