AKTUELLT I VÄSTRA GÖTALAND

Om covid-19 i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

26 februari: Smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland är stor. Därför har nya regionala rekommendationer införts. Det som spelar störst roll är hur många kontakter vi har.

Nya regionala rekommendationer från och med 17 februari

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland. Det är ett allvarligt läge. Därför inför smittskyddsläkaren utökade rekommendationer. I korthet handlar rekommendationerna om:

 • Begränsa antalet nya nära kontakter. Umgås bara med de du normalt träffar. Håll avstånd.
 • Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.
 • Avstå från icke nödvändiga resor men om du måste resa använd engångsmunskydd.
 • Använd engångsmunskydd då du har nära kontakt under längre tid i inomhusmiljö.
 • Arbeta hemifrån så mycket du kan.
 • Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
 • Smittskydd Västra Götaland rekommenderar att andelen undervisning i klassrum inom gymnasieskolan ska vara högst 20 procent. Resten av undervisningen ska ske på distans.
 • Distansundervisning rekommenderas för högstadier och gymnasieskolor under veckan efter skolornas respektive sportlov.

Läs rekommendationerna i sin helhet på vgregion.se

Smittskydd Västra Götaland om veckan efter sportlovet

TECKENSPRÅK: Utökade rekommendationer i Västra Götaland

Du som reser in i Sverige

Särskilda rekommendationer gäller om du reser in i Sverige. Du kan ha kommit i kontakt med en variant av coronaviruset som sprids lättare än hittills.

Du som är svensk medborgare bör lämna prov så snart som möjligt efter inresan till Sverige.

Från och med den 6 februari måste du som är utländsk medborgare visa intyg om negativt covid-19-prov för att få komma in i Sverige. Provet får inte vara äldre än 48 timmar.
Läs mer om att resa in i Sverige och lämna prov

Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Recommendations for those travelling to Sweden from abroad

In several countries new variants of the virus that causes COVID-19 are spreading. Therefore, the Public Health Agency recommends people who enter Sweden to avoid close contacts and get tested for COVID-19. Get tested as soon as possible after arriving in Sweden, and then again five days after your arrival.

While you are waiting for your test and the test results, you must assume that you are infected with COVID-19 – i.e., stay home, avoid close contact with others and maintain good hygiene.
Read more

Minska risken att du och andra får covid-19

Du behöver följa de allmänna råden för att minska spridningen av covid-19 och för att undvika att själv bli sjuk. Träffa så få andra människor som möjligt, håll avstånd och tvätta händerna.
Minska risken att du och andra får covid-19

När du ska stanna hemma

Information till dig som har covid-19, Smittskydd Västra Götaland

PCR-test - provtagning vid pågående infektion

Ett PCR-test visar om du har en pågående infektion. För att kunna testa dig  behöver du ha haft symtom i minst 24 timmar, annars finns risk för att pågående infektion inte upptäcks.
Läs mer om symtom på covid-19

Antigentester, snabbtester

Det finns också antigentester, ofta kallade snabbtester, för att påvisa covid-19-infektion. Testerna är främst till för att testa sjukvårdspersonal, personer på äldreboenden och vid smittspårning. Testerna kan inte bokas av allmänheten.
Läs mer om snabbtester, VGRfokus

Att boka PCR-prov

Gå in på din vårdcentrals webbplats för att se vilka rutiner som gäller för provtagning. Många vårdcentraler har en webbtidbok. Där kan du kontrollera då och då om nya tider har tillkommit.
1177 Vårdguiden på telefon har ingen möjlighet att hjälpa till att boka tid.
Om du har symtom och inte hittar tid för att testa dig, ska du betrakta dig som smittad, hålla dig hemma och tänka på att du kan smitta andra.
Mer om PCR-test, se lediga tider och hur du bokar

Antikroppstest - om du har varit frisk i 3 veckor

Ett antikroppstest är ett blodprov. Du kan provtas först efter att du har varit frisk i tre veckor. Antikroppar ger med hög sannolikhet ett skydd mot att du åter blir sjuk i covid-19 den närmaste tiden.
Läs mer om antikroppstest och boka tid

Munskydd för besökare och patienter inom vården

Västra Götalandsregionen rekommenderar att använda munskydd i alla vårdlokaler. All hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård berörs.
Rekommendationen gäller personal, besökare och patienter. Barn och ungdomar under 16 år och personer som av olika skäl inte kan använda munskydd undantas.
Patienter behöver inte ha munskydd på sig när de är på sina rum. Däremot ska besökare bära munskydd under hela besöket.
Munskydd kommer att delas ut till alla som behöver besöka, vårdas eller arbeta i lokaler för vård och omsorg.
Så här använder du munskydd

Munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken under de tider då många människor vanligtvis reser, mellan klockan 7–9 samt 16–18 på vardagar. Munskydd går att köpa på till exempel apotek. Se till att munskyddet är CE-märkt. CE-märkningen finns på förpackningen.
Om munskydd i kollektivtrafiken, Västtrafik

Så här använder du munskydd

Om skärpta restriktioner

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.
Minska risken att du och andra får covid-19

Läs mer om skärpta restriktioner på länsstyrelsens webbplats

Boende i samma hushåll som person smittad av covid-19

Du får inte gå till din arbetsplats eller skola om du är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som är covid-19-positiv. I Västra Götaland finns en rekommendation att symtomfria hushållskontakter (från gymnasieålder och äldre) provtas 5-7 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov. Man får själv kontakta sin vårdcentral för provtagning.
Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad: Förhållningsregler vid hushållskontakter

Smittskydd Västra Götaland: Till dig som har haft nära kontakt med person som har covid-19

Folkhälsomyndigheten: Om att vara boende med person som är smittad

När kan ett barn som varit sjukt återgå till förskola eller skola?

Smittskydd Västra Götaland: Regler om återgång till förskola, skola och andra aktiviteter

Barn i hushåll där någon har covid-19

Barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om du eller barnet är utan symtom. ​Räkna från den dag som personen lämnade provet.
Folkhälsomyndigheten om barn boende med någon som har covid-19

Smittbärarpenning och läkarintyg

Smittbärarpenning från Försäkringskassan betalas ut till dig som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken att smitta andra.

Du behöver ett läkarintyg som visar att du inte kan vara på arbetet på grund av smittorisk. Intyget utfärdas från den enhet som utfört smittspårningen. Att få intyget kan ta tid eftersom efterfrågan är stor just nu.

För att Försäkringskassan ska kunna handlägga din ansökan så smidigt som möjligt är det bra om du ansöker först då du har börjat jobba igen.
Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats

Smittspårning av covid-19

Smittspårning kan ske från Regional smittspårningsenhet eller den vårdcentralen där du tog ditt prov. Tillsammans identifierar ni de nära kontakter du har haft under din smittsamma period.
Du som har covid-19 måste enligt smittskyddslagen medverka vid smittspårning. De personer somdu har haft nära kontakt med ska informeras så att de vet att vad de ska göra för att förhindra att smitta sprids vidare.
Läs mer om smittspårning på Smittskydd Västra Götalands webbplats

När kan jag träffa andra?

Det varierar hur länge du behöver stanna hemma, beroende på vad som gäller för dig. Det är samma rekommendationer för vuxna och barn.
Smittskyddsläkarföreningen: Patientinformation och förhållningsregler

Smittskydd Västra Götaland: Information till dig som har covid-19

Besöksregler för närstående och medföljande i sjukvården

På grund av risk för smittspridning och att patienter vårdas som är smittkänsliga, finns bestämmelser som begränsar möjligheten att besöka patienter.

Är du förkyld, har hosta, feber eller snuva och har fått en kallelse till ett vårdbesök?

Kontakta den mottagning eller avdelning som du ska besöka och rådgör med dem. Det är upp till varje sjukhus att ha egna besöksregler och besöksförbud till akuten och till mottagningar.
Här kan du se vilka besöksregler som gäller för de olika sjukhusen:

Alingsås lasarett

Angereds närsjukhus

Frölunda specialistsjukhus

Kungälvs sjukhus

NU-sjukvården

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Skaraborgs sjukhus, SKAS

Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS

Besök på äldreboenden i Västra Götaland

I Västra Götaland råder det besöksförbud på flera äldreboenden.
Så här jobbar din kommun med covid-19

Vaccination mot covid-19

Vaccinationen är indelad i faser. Under februari vaccineras personer ur riskgrupper som tillhör fas 1 och fas 2 samt viss personal.
Det är tillgången på vaccin som avgör vaccinationstakten.

Läs mer om vaccination mot covid-19

Om vaccination på andra språk

Om vaccination på lätt svenska

Folkhälsomyndigheten: Om vaccination mot covid-19 på andra språk

Läs mer om vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Att resa

Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. I första hand ska du gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik.
Läs mer om covid-19 och resor

Läs mer på Folkhälsomyndigheten om inrikes och utrikesresor

På krisinformation.se finns samlad information om kollektivtrafiken

Västtrafik

Om det är möjligt, res utanför dessa tider: 06:00-08:30 och 15:00-18:00. Stanna hemma om du är sjuk eller har förkylningssymtom.
Läs mer om hur du reser med Västtrafik

Psykiskt stöd

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.
Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Att hamna i kris

Äldrelinjen

För dig som är över 65 och som känner behöver prata med någon.

Bra att veta

Graviditet

Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.
Mer om graviditet och amning

När och var ska jag söka vård?

Svaren finns i en artikel om covid-19. Den handlar om också om behandling och symtom.
Du kan också göra en självskattning som består av ett test på nätet.

För att avlasta vården och minska risken för smittspridning, kan du bli erbjuden ett digitalt vårdmöte i form av ett videosamtal med vårdpersonal.

Om du har fått covid-19

Covid-19 lyder under smittskyddslagen. Det innebär att du för att förhindra att smitta andra måste följa vissa förhållningsregler.
Smittskydd Västra Götaland: Information till dig som har covid-19

Så smittar covid-19

Egenvård

De flesta som får covid-19 får lindriga symtom som brukar gå över av sig själv. Här får du tips på vad du kan göra själv för att det ska kännas bättre och när du ska söka vård.
Egenvård vid lindriga symtom av covid-19

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19

Den som vill ställa allmänna frågor om covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Besvär efter covid-19

Ibland kan covid-19 leda till besvär efteråt. Ofatst går de över men de kan också bli långvariga.
Läs mer om besvär efter covid-19

Om du har kvarstående besvär som påverkar dig i vardagen, kan du få hjälp och stöd av din vårdcentral, valfri rehabenhet eller fysioterapeut med avtal med Västra Götalandsregionen.
Exempel på besvär efter covid-19 är:

 • andningsbesvär
 • nedsatt kondition
 • nedsatt styrka
 • nedsatt balans
 • trötthet
 • sömnsvårigheter
 • ofrivillig viktnedgång
 • kognitiv påverkan, till exempel minnes- och koncentrationssvårigheter

I Västra Götalandsregionen finns Vårdval Rehab. Det innebär att du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik, själv kan välja vilken rehabenhet du vill gå till.
Läs mer om Vårdval Rehab

VGRfokus: Så får du hjälp med rehab efter covid -19

Mer information

Smittskydd Västra Götaland

Information till allmänheten

Information till dig som har covid-19

Vgregion.se

Aktuellt om covid-19

VGRfokus

Västra Götalandsregionens webbtidning VGRfokus har många artiklar om covid-19. Här kan du läsa VGRfokus

1177.se

Goda matvanor stärker immunförsvaret

Isolering ökar risken för våld

Försäkringskassan

Om ersättningar med anledning av coronaviruset

Kommuner i Västra Götaland

Läs mer om hur din kommun jobbar med covid-19.
Här finns en kommunlista

Ungdomar och covid-19

UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet, ger tips och stöd till ungdomar som mår dåligt av nuvarande situation.
UMO: Tips för att må bra när man är hemma mycket

Sjukresor och patientavgifter i Västra Götaland

På grund av pandemin har regler för sjukresor och patientavgifter ändrats.
Läs mer om sjukresor i Västra Götaland

Läs mer om patientavgifter i Västra Götaland

Bildstöd

Bilder och lätt svenska om coronaviruset, covid-19, vaccination och hur man kan minska smitta. Materialet är fritt att använda.
Läs mer om bildstödet

Vill du hjälpa till?

På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 så behöver Västra Götalandsregionen utöka personalstyrkan. Det finns behov av olika kompetenser och yrkesgrupper. Lön betalas ut enligt gällande kollektivavtal.
Här kan du anmäla ditt intresse för att hjälpa till

Film till de som har intellektuell funktionsnedsättning

En informationsfilm om rätten till information på det sätt du behöver, om vad du kan göra för att bidra till minskad smittspridning och varför skyddsutrustning är viktigt.

Information om coronaviruset TEXTAD

Information om coronaviruset TECKENSPRÅK

Information om coronaviruset SYNTOLKAD

Information in other languages

Telefonlinje om corona på flera språk

Du kan ringa och ställa frågor om covid-19 och om vaccination. De språk som talas är: engelska, spanska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska, persiska, somaliska, amarinja, tigrinj, dari och ryska.
Telefonnumret är: 08-123 680 00 vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00.
Läs mer på om telefonlinjen på vgregion.se

Information på flera språk

Västra Götalandsregionens webbplats

1177.se: Om covid-19 på olika språk

Smittskydd Västra Götaland: Information om covid-19 på olika språk och i bilder

Folkhälsomyndigheten: Hur du kan skydda dig och andra från smitta

Folkhälsomyndigheten: Om vaccination mot covid-19 på andra språk

VGR och andra myndigheter: Material för olika målgrupper och på olika språk

Telefontjänster

Regional telefontjänst

Från och med den 24 februari 2021 erbjuder Västra Götalandsregionen en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att gå in och läsa på 1177.se. Via telefontjänsten får du allmän information om vaccination mot covid-19. Det är samma information som finns på 1177.se.
Obs! Du kan inte få hjälp med boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: 07.00-16.00

113 13 Sveriges nationella informationsnummer 

Ett annat viktigt telefonnummer är 113 13 som är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för få information om covid-19, allvarliga olyckor och kriser.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Till toppen av sidan