Aktuellt i Västra Götaland

Om covid-19 i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Smittspridningen av covid-19 ökar. Vecka 47 bekräftades 1 670 nya fall, vilket är en ökning med 54 procent jämfört med veckan innan. Ökningen av antalet fall sker i alla åldersgrupper. Även antalet patienter som behöver sjukhusvård till följd av covid-19, ökar i Västra Götalandsregionen.

Till toppen av sidan